Arbeiderpartiet støtter regjeringens beslutning om å bidra med et mindre antall norske soldater til den europeiske Takubastyrken i Mali. Regjeringen tar sikte på at det norske personellet til styrken vil være på plass i løpet av høsten.

– Vi står nå i en situasjon der terrorister er i ferd med å overta store områder, sier lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite Anniken Huitfeldt til NRK om situasjonen i Mali.

ELITESTYRKE
Takuba er en franskledet europeisk elitestyrke på ca. 400 soldater med operasjonsområde i Mali, mot Niger og Burkina Faso. Norge har tidligere støttet opprettelsen av Takuba politisk, men har så langt ikke bidratt med personell. I tillegg til Norge vil styrken bestå av soldater fra Frankrike, Belgia, Danmark, Estland, Italia, Nederland, Portugal, Sverige og Tsjekkia.

DEL AV DET SVENSKE BIDRAGET
Den norske kontingenten er på seks til åtte soldater og inngår i det svenske bidraget som er en hurtigreaksjonsstyrke på ca. 150, pluss helikoptre og et transportfly.

Operasjonen skal hindre at militante islamistgrupper får ytterligere fotfeste i Sahel. Siden 2015 har militante islamistgrupper med bånd til ISIL og Al Qaida økt sin utbredelse og antall angrep.

– Takubas oppgave er å bygge opp partnerstyrkenes kompetanse og kapasitet til å håndtere de økende sikkerhetsutfordringene, spesielt fra ISIL i Sahara, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– For et år sidan ble vi bedt om å delta med et stort bidrag på linje med svenskene på ca. 150. Det sa Arbeiderpartiet nei til, sier Anniken Huitfeldt. Det vi nå er blitt bedt om, er å delta med en håndfull soldater i det svenske bidraget. Det mener jeg er viktig for Norge, og å delta sammen med Sverige. Det er også viktig for å bekjempe terror, sier hun.

SKEPTISK
Både Rødt og SV er skeptisk til regjeringens beslutning om å sende soldater til Takuba-styrken. Partiene etterlyser en debatt om norsk militærengasjement i andre land.

– At disse partiene motsetter seg alle utanlandsbidrag er relativt forutsigbart, sier Huitfeldt som påpeker at deltakelse fra norske styrker av denne størrelsen aldri tidligere har vært behandlet i stortingssalen.

I april 2013 ble en fredsbevarende FN-styrke, MINUSMA (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) satt inn i Mali. Norge har stilt med bidrag til denne FN-operasjonen tre ganger. I 2021 har et norsk transportfly transportert materiell og personell til FN-styrken, et bidrag som nå er over.

Les mer om konflikten i Mali her.

Foto Forsvaret: Norske FN-soldater er på rekognoseringsoppdrag i Bamako.