– Vi har utpekt cyberspace som et område der NATO vil opererere og forsvare seg selv like effektivt som det gjør i luften, på land og til havs, skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i en artikkel i Prospect magazine.

I artikkelen heter det at et alvorlig angrep i cyberspace kan komme til å utløse artikkel fem i NATO-traktaten, som innebærer at et angrep på en av alliansepartnerne er å betrakte som et angrep på alle.

– Cyberdomenet vil bli forsvart like effektivt som i luften, på land og til sjøs, sa Stoltenberg. Det betyr at vi vil avskrekke og forsvare enhver aggresjon mot allierte, enten det skjer i den fysiske eller den virtuelle verden, presiserte han.

Stoltenberg trakk spesielt frem det såkalte WannaCry-angrepet fra 2017 der blant andre den britiske helsetjenesten ble angrepet og førte til skader i datasystemene i en rekke sykehus. Konsekvensene var omfattende. Av helsetjenestene i Storbritannia ble kostnadene anslått til flere millioner pund. Stoltenberg trekker frem dette som eksempel på et angrep som kan ramme enhver borger.

I artikkelen i Prospect Magazine skriver han at NATO må tilpasse seg denne «nye realiteten». Her presiserer han at det ikke er mulig for ett land alene å sikre cyberdomenet.

Cyberspace er «den nye slagmarken» og arbeidet med å gjøre NATO velutstyrt og trent for å møte utfordringene i dette domenet vil bli et tema på NATOs toppmøte i desember og bli topp prioritert i tiden som kommer, går det frem av artikkelen i Prospect magazine.

Foto: Cyberforsvarets operasjonssenter, også kjent som CDOC/Cyber Defence Operation Center på Jørstadmoen. Bilder er tatt av Forsvaret.