Den 3. februar kl. 1530 – 1730 inviteres det til debatt om utviklingen av Forsvaret. Både statsråd Odd R. Enoksen og sentrale politikere fra Stortinget deltar. Innleder er
leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

DEBATTEN STREAMES PÅ DENNE FACEBOOKSIDEN

Dagens langtidsplan synligjør en ambisjon om å bygge opp Forsvaret. Det ligger også klare ambisjoner i den nye regjeringsplattformen om økt satsning på et troverdig Forsvar. Samtidig blir den sikkerhetspolitiske situasjonene stadig verre, noe som har vært tydelig kommunisert fra offisielt hold siden 2014.

Ut fra vedtakene i langtidsplanen er det langt frem til en kraftig satsing på Forsvaret. Et konstant og usunt press på drift, bemanning og effektivisering hindrer det Forsvaret jobber for å få til. De fagmilitære anbefalingene har vært tydelige; bl.a. behov for kortere reaksjonstid, høyere beredskap – «få det vi har til å virke». Men også anbefalinger om større seighet og økt volum, særlig i sjø- og landdomenet.

Er det vilje allerede i kommende budsjett til å forsere oppbygging av antall ansatte og øke driftsrammen? Har vi tid til å vente på neste langtidsplan i 2024-25?

Dette er noen av de spørsmålene som ny Forsvarskommisjon har med seg når de nå har startet sitt arbeid, og som sentrale politikere i denne debatten utfordres til å svare på.

LAST NED INVITASJON TIL MØTET HER

ARRANGØRER
BFO, Befalets Fellesorganisasjon – NROF, Norske Reserveoffiserers Forbund – NFF, Norges
Forsvarsforening – NTF, Norsk TotalforsvarsForum – Parat F, Parat Forsvar – NTL Forsvar, Norsk
Tjenestemannslag Forsvar – NOF, Norges offisers- og spesialistforbund – SMS, Sjømilitære Samfund –
NVIO, Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner – IFO, Institutt for forsvarsopplysning –
LMS, Luftmilitært samfund – DFS, Det frivillige skytterforbund – NLF, Norges Lotteforbund.