Norges Forsvarsforenings generalsekretær Christian Bugge Hjorth ble fredag tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren på en tilstelning hos forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Han mottok medaljen for sitt aktive arbeid for Forsvaret gjennom mange år. I diplomet som følger medaljen heter det at «Bugge Hjorth har satt på dagsorden aktuelle saker for å skape debatt og for å opplyse og informere om viktige saker for Forsvaret og Norges sikkerhet. Som generalsekretær i Norges Forsvarsforening har han vært en tydelig stemme i opinionen».

Bugge Hjorth har i over 20 år arbeidet for å fremme Forsvaret og forsvarets interesser, så vel privat som i stillinger i og utenfor Forsvaret. Frem til 2003 var han informasjonsansvarlig for Forsvarssjefens militærfaglige utredning (MFU) under forsvarssjef Sigurd Frisvold, og tilsvarende for tidligere forsvarssjef Sverre Diesens fagmilitære råd til regjeringen i 2007.

Han har blant annet vært nestleder og styreleder i Oslo Forsvarsforening, styremedlem i Folk og Forsvar og de siste ni år innehatt stillingen som generalsekretær i Norges Forsvarsforening. I 2017 ble han tildelt Norges Forsvarsforenings hederstegn for sin innsats for foreningen og forsvarssaken.

Bildet: Dekorert for sin innsats for Forsvaret. Fotograf: Ole Kristian Kvæken Haagenrud, NROF