De seneste dagene har Sverige styrket sin militære tilstedeværelse på Gotland ved å flytte flere enheter fra fastlandet til den svenske øya.

I et intervju med Expressen sier Mattias Ardin, som er regimentsjef ved Gotlands regiment P18 til avisen Expressen at bakgrunnen for dette er mye militær virksomhet i Europa.

– Vi gjør det for å skaffe oss handlingsfrihet for hva som kan hende, og vi skaper et bedre grunnlag for å samle inn informasjon, sa regimentsjefen.

I intervjuet ville han ikke gå dypere inn på hvorfor, eller med hvilke styrker.

SVENSK SIKKERHET
Gotland har stadig fått mer betydning for svensk sikkerhet. Øya ble mer eller mindre demilitarisert i 2004, men i lys av Russlands annektering av Krim og landets intervenering i Øst-Ukraina ble dette mer og mer oppfattet som et sikkerhetsdilemma og en feilbedømmelse.

I dag uttaler den svenske forsvarsministeren, Peter Hultqvist at «den som behersker Gotland, behersker hele Østersjøen».

Er det da av frykt for en invasjon at svenskene nå forsterker sitt forsvar på Gotland?

HYBRIDE OPERASJONER
Sannsynligvis ikke. Det man i første rekke frykter er at Gotland blir en brikke i den propagandakrigen som nå utøves i forbindelse med krisen i Ukraina. Og det er på ingen måte usannsynlig at Russland vil komme til å gjennomføre hybride operasjoner på Gotland, i den hensikt å markere styrke og skape frykt.

Dette kan være som et ledd i det press Russland nå generelt øver mot Vesten. Det kan samtidig være for å markere Russlands misnøye med Sveriges militære samarbeid med USA og NATO, og for å understreke sin advarsel mot at Sverige og Finland blir medlem av NATO.

Svenske myndigheter holder muligheten åpen for en slik eventualitet og militære ressurser har fått i oppdrag å holde ører og øyne åpne. Soldatene på Gotland har som oppgave å markere tilstedeværelse, patruljere og samle inn informasjon, slik regimentsjefen uttrykker det i intervjuet.

– Ved å gjennomføre patruljer og være synlig på ulike steder, viser vi for en eventuell motstander at vi er aktive i vårt forsvar og tar ansvar for sikkerheten på Gotland, sa pressesekretær Therese Fagerstedt i Försvarsmakten til nyhetsbyrået TT søndag.

DEMONSTRERE MAKT
En del av denne tenkningen passer godt sammen med norsk forsvarstenking, der det trekkes opp forskjellige scenarioer for hva en fremmed makt kan komme til å foreta seg i bestemte situasjoner – fra mindre omfattende aksjoner, der hensikten er å skape usikkerhet, utrygghet og demonstrere makt, til tyngre operasjoner der man går inn med regulære styrker.

Det er ingen som forventer at Russland skal invadere Gotland, men en mulighet er at de i dagens situasjon, med et russisk ultimatum rettet mot Vesten, ønsker å markere at «vi kan hvis vi vil».

Det er av samme grunn at Russland nå rasler med sablene i Østersjøen med sine landgangsfartøyer. Natt til onsdag seilte russiske krigsskip inn i Østersjøen, natt til fredag økte antallet til seks krigsskip av typen landingsfartøy.

IKKE TILFELDIG
– Landstigningsfartøy er et symbol på overtagelsen av et territorium. Det kan ikke være en tilfeldighet at det dukker opp et halvt dusin av disse i Østersjøen, sier professor Kjell Engelbrekt ved Forsvarshøyskolen i Sverige i en kommentar til VG.

Ved 20-tiden fredag ble også større droner observert over atomkraftverkene i Oskarshamn, Forsmark og Ringhals. Anna Collin, som er pressesjef i Ringhals, sier at de ser alvorlig på hendelsen, i og med at det er flyforbud på disse stedene. I et intervju med avisen Expressen sier Collin at det er første gang det er observert droner over atomkraftverk samtidig.

At Sverige kan være spesielt utsatt er det forhold at et flertall av Riksdagens medlemmer i fjor stemte for at regjeringen skulle erklære en såkalt NATO-opsjon, som betyr at Sverige kan bli med i NATO. Dette har regjeringen foreløpig avvist, men det kan på sikt bli en realitet, og et alternativ til de bilaterale avtaler Sverige har inngått med flere Nato-land.

ADVARER SVERIGE
Senest for noen dager siden advarte Putin Finland og Sverige mot å bli medlem av NATO, og i lys av dette er det heller ikke usannsynlig at Russland nå finner det opportunt å understreke dette gjennom hybride operasjoner.

Sett fra NATOs side er det slik at dersom Russland kunne utstyre Gotland med russiske luftvernsystemer, så ville det skape en svært vanskelig situasjon for Nato-forsterkninger som forsøker å nå de baltiske statene.

– VI ER IKKE NAIVE
På spørsmål om det er en risiko for et regulært angrep fra Russland mot Sverige, svarer den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist følgende:

– Gotland er som Åland og Bornholm, veldig strategiske plasser. Det er viktig for oss i denne situasjonen å vise at vi overhodet ikke er naive og at Sverige ikke kommer til å bli tatt på sengen hvis noe skjer. Vi synes det er viktig å markere og sende signal om at vi tar situasjonen på alvor.

Bildet (NTB): Militært nærvær i Visby på Gotland