– Norge må øke våpenhjelpen og den humanitære hjelpen til Ukraina før det er for sent. Det er vår moralske plikt å bidra til at Russland trekker seg ut av landet, heter det i en uttalelse fra presidentskapet i Norges Forsvarsforening.

Krigen i Ukraina handler ikke bare om Ukraina. Den handler også om oss selv, om kampen for våre verdier og kampen for demokratiet. Derfor utkjemper Ukraina vår krig.

Kampen som føres i Ukraina kan være over på kort eller lang tid. Den dagen krigen er over, vil utfallet ha avgjørende betydning for den videre utviklingen i Europa og på den internasjonale arena, heter det i uttalelsen.

VERDIER
Faller Ukraina, faller også flere av de verdier vi selv og tidligere generasjoner har kjempet for. Det er en kamp om menneskerettigheter, demokrati, frihet og selvstendighet.

Det er ingen grunn til å tro at Putin vil se seg fornøyd med å legge Ukraina under seg. En russisk seier i Ukraina vil gi president Putin og hans likemenn fornyet appetitt. Ikke bare vil øvrige tidligere Sovjetstater stå i fare, det vil bidra til å forverre den sikkerhetspolitiske situasjon i Norge, Europa og verden forøvrig.

BESKJEDENT BIDRAG
Norge har bidratt med humanitær hjelp og militære bidrag til Ukraina. Norges Forsvarsforening mener imidlertid at denne hjelpen har vært beskjeden i forhold til hva et rikt land som Norge naturlig bør bidra med, tatt i betraktning den enorme nød og de fryktelige lidelser vi er vitne til i Ukraina.

27 NASJONER
Flere avanserte våpensystemer er på vei til Ukraina fra mange Nato-land. Mange av disse landene har relativt sett bidratt med mer enn det Norge har. Totalt 27 nasjoner ble enige om å bidra. Norge har bidratt med panservernraketter av typen M-72, Mistral-missiler og annet militært utstyr som hjelmer og beskyttelsesvester, i tillegg til humanitær hjelp.

Sverige har bidratt med våpen til en verdi av 64 millioner dollar og Danmark 44 millioner dollar. EU-land har gitt våpen til en verdi av over ni milliarder kroner og USA over ti milliarder.

DET HASTER
– Regjeringen har gitt signaler om at Norges bidrag skal øke. Det er bra, men økningen må være markant og tidsaspektet er avgjørende. Det haster å få hjelpen frem, og få avsluttet krigen i Ukraina, heter det i uttalelsen fra presidentskapet i Norges Forsvarsforening.