Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er til stede når det første norske F-35-kampflyet ruller ut fra fabrikken i Texas i dag. Hun vil også møte sin amerikanske kollega, Ashton Carter.
– De nye F-35 kampflyene vil være et løft for hele Forsvaret. Vi styrker vår egen operative evne, og vi styrker den allierte sikkerheten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Hun vil være tilstede under utrullingsseremonien for første norske F-35 kampflyet på fabrikken til Lockheed Martin i Texas i dag.

– Dette blir en milepæl for Forsvaret. F-35 er avgjørende for den videre moderniseringen av Forsvaret, og kampflyet tilfører en rekke kapasiteter som vi aldri har hatt tidligere, sier forsvarsministeren.

I morgen møter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide den amerikanske forsvarsministeren, Ashton Carter.

– USA er vår nærmeste allierte, og det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom våre to land. Vi vil blant annet drøfte den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, som er merkbar også i Norge og norske nærområder. Det vil også være naturlig å snakke om F-35 kampfly, sier Eriksen Søreide.

Carter har lagt opp til en lengre diskusjon med forsvarsministeren for å følge opp bilaterale saker som de to drøftet tidligere i sommer. Dette gjelder blant styrket dialog om sikkerhetssituasjonen i våre nærområder og utvidet samarbeid innenfor amerikansk forhåndslagring i Norge. I tillegg vil man drøfte NATOs evne til å håndtere utfordringer i det maritime domenet, herunder i norske nærområder. Dette vil bli en viktig sak frem mot NATO-toppmøtet i Warszawa neste år.
Andre møter

Forsvarsministeren vil også innlede på Atlantic Councils seminar «Chartering NATO’s future», sammen med blant andre den tidligere amerikanske forsvarsministeren, Chuck Hagel. Les mer her

Eriksen Søreide vil også ha en rekke andre møter i Washington. Hun vil blant annet møte formannen i forsvarskomiteen i Senatet, senator John McCain, og en rekke eksperter på forsvars- og sikkerhetspolitikk.