Den norske etterretningstjenesten følger godt med i hva som skjer i Ukraina, og det som bekymrer nå er at russerne kanskje blir nødt til å endre strategi ved å gå fra lette og raske styrker over til tyngre styrker og tyngre bruk av ild. – Da vil tapene øke ganske kraftig dessverre, sier Norges etterretningssjef, viseadmiral Nils Andreas Stensønes.

I et intervju med VG-nett konstaterer Stensønes at russisk risikovillighet er atskillig større nå enn den har vært. Viljen til å ta kostnader i form av menneskelige tap er større. Det er også viljen til å ta økonomiske tap og politiske kostnader, ifølge Stensønes.

VERRE FØR DET BLIR BEDRE
Etterhvert som krigen i Ukraina utvikler seg, øker frykten for at den vil føre med seg enorme menneskelige lidelser. Vi er over i en ny og mer grusom fase.

For en time siden sto vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre frem i Stortinget og sa at det må bli verre før det kan bli bedre. Ukrainas ambassadør til Norge var tilstede i stortingssalen og fikk forøvrig stående applaus fra en full stortingssal.

MANGLENDE REALISME
Mange er overrasket over Putin og Russlands manglende realisme.

– Det virker ikke som det foregår noen debatt på russisk side om hva de skal videre dersom de vinner militært. Russerne må sannsynligvis være der i flere år, okkupere landet og sette inn en marionettregjering, sier Ukraina-ekspert Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han mener det ser ut som om det først og fremst handler om å vinne krigen.

Også Bukkvoll er bekymret for hva vi kan komme til å oppleve de nærmeste dagene.

BLODIG
Hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, har ved flere anledninger hevdet at en russisk invasjon vil være ensbetydende med store tap på begge sider.

– Hvis Russland går for et fullskala angrep, så vil det bli storkrig. Det kommer til å bli veldig, veldig blodig. Vi snakker om byer med hundretusenvis, ja kanskje millioner av innbyggere.
– Det blir et blodbad, sier oberstløytnanten til TV 2.

KRIGSFORBRYTELSER
Sist tirsdag beskrev den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyy Russlands missilangrep i sivile områder som krigsforbrytelser.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag kunngjorde onsdag at den vil åpne en etterforskning av mulige krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

I en uttalelse sier aktor Karim A.A. Khan QC at det var et «rimelig grunnlag» for å åpne etterforskning og at bevisinnsamlingen nå har startet.

BYKRIG
Den norske forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen er ikke i tvil om at den pågående krigen mellom Ukraina og Russland nå utvikler seg til en bykrig.

– Russland forsøker å isolere og ta Kyiv, samt at vi ser kamper i Kharkiv. Bykrigen er allerede i gang, og de er mye verre for sivilbefolkningen enn kriger som finner sted på landsbygda, sier Kristoffersen til Dagbladet.

I en reportasje presenterer Dagbladet statistikk fra organisasjonen Action on Armed Violence som viser hvordan bykriger rammer sivilbefolkningene.

91 prosent av de som dør eller blir skadet etter bruk av eksplosive våpen i urbane strøk, er sivile. Til sammenlikning utgjør sivile 25 prosent av drepte og skadde utenfor tettbebygde områder.

– Kampene vil foregå på kortere hold og være mer brutale. Dødstallene kommer til å stige, særlig nå som Russland er i ferd med å frakte tyngre utstyr til Ukraina, altså enda flere stridsvogner og enda tyngre artilleri, sier forsvarssjefen.

– Det vil bli enda mer brutalt enn vi har sett så langt, sier Kristoffersen.

 

Bildet (NTB/Ap):Natali Sevriukova reacts next to her house following a rocket attack in the city of Kyiv, Ukraine

Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.