– Jeg tror ikke en luftkamp med F-35 vil bli avgjort på korte avstander, skriver Morten Hanche som er testpilot for Norges nye kampfly, F-35. I en rapport publisert i Teknisk Ukeblad sammenliknes flytypene F-16 og F-35 og det konkluderes med at F-35 er tregere og mindre manøvrerbart enn F-35.

Hanche sier at det er vanskelig å overrumple et fly av typen F-35 og at det vil være overlegent F-16 og mange andre kampfly.

– Det perfekte jagerflyet finnes kanskje ikke ennå. Men jeg tror at F-35 blir et formidabelt kampfly for Norge, og at det vil dekke våre behov, sier Hanche.

– Moderne luftkamp ligner lite på fly-sekvensene som mange kjenner fra filmen Top Gun. I Top Gun ser vi «nærkamp» i luften; flyene jakter hverandre med bare noen titalls meters avstand. Når vi trener tilsvarende oppsett mellom to F-16, er målet ofte å drepe motstanderen kun ved hjelp av flyets kanon. Vanligvis starter oppsettene mellom 1000 og 3000 meter fra hverandre. Innen avstanden har krympet til 500 meter pleier kampen å være avgjort, uten hjelp fra missiler, skriver Hanche i en artikkel i Kampflybloggen.

– Top Gun ser flott ut, men den beskriver ikke moderne luftkamp. Trening med kanon er ikke irrelevant, moderne luftkamp er gjerne avgjort før flygerne kan se hverandre med egne øyne. Moderne missiler har lang rekkevidde og er svært manøvrerbare. De har også pålitelige sensorer og dødelige stridshoder. Når vi ikke bevisst begrenser oss til å bare bruke kanonen, skal det mye til for at ikke et missilskudd har avgjort kampen lenge før det er snakk om «dogfight».

– Luftkamp er en nådeløs arena. Utfallet påvirkes av mange faktorer, blant annet værforhold, flyets manøvrerbarhet, rekkevidde, hastighet, sensorer, motmidler, våpensystemer, visuell og elektromagnetisk signatur, flygerens kunnskaper, treningsnivå og vilje. Jeg mener det ikke er mulig å peke på én enkelt faktor som den viktigste. Helheten er sammensatt. Ett svakt område betyr ikke nødvendigvis at flyet er dårlig i luftkamp, men egenskapene må være balansert, skriver han.

Det mest manøvrerbare flyet har fordelen om det kommer til «dogfight». Likevel er det ikke alltid slik at det mest manøvrerbare flyet vinner. Moderne sensorer og missiler endrer balansen i en luftkamp. Våre gamle F-16 er ganske tunge i baken når de er kledd opp med alt nødvendig rolleutstyr: Utvendig drivstoff, målbelysningsutstyr, våpenfester, våpen og utstyr for elektroniske mottiltak. Det er lite igjen av manøvrerbarheten som publikum får se på en flyoppvisning, ifølge testpioten.