Det kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram da han møtte forsvarsministre fra rundt 40 land i Tyskland i dag. Vestlige land er samlet i Ramstein for å koordinere videre donasjoner og militær støtte til Ukraina, for å sikre at landet fortsatt kan forsvare seg effektivt mot den russiske invasjonen.

Missilene ble i sin tid anskaffet til Kystjegerkommandoen.

– Dette er et våpen som Ukraina har etterspurt, og som vil være svært nyttig i deres kamp mot invasjonsstyrkene fra Russland. Missilene er relativt enkle å operere, og kan brukes både mot både sjømål og bakkemål, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvaret har testet og klargjort missilene og utstyret, som nå er sendt ut av Norge. Ukrainske operatører er gitt opplæring i bruk av Hellfire av norske instruktører.

Hellfire-systemet går mot slutten av sin levetid og er besluttet utfaset av Forsvaret.

Norge har også donert nattoptikk til Ukraina. Dette omfatter både lysforsterkningsbriller og- kikkerter. Dette materiellet er blitt erstattet av tilsvarende materiell til det norske Forsvaret.

Framover vil donasjoner i mindre grad skje fra Forsvarets lagre.

– Vi og våre allierte har i stor grad hentet ut militært materiell fra egne lagre. Framover vil tett samarbeid med forsvarsindustrien blir helt nødvendig for å kunne opprettholde nødvendige leveranser av militært materiell til Ukraina. Dette bidrar også til at Ukraina får mer moderne og effektivt materiell, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Dette har regjertingen gitt til Ukraina av våpen og utstyr:
Artilleri, 22 artilleriskyts av typen M109.
Mistral-luftvernsystem.
Panservernvåpen, M72.
Hjelmer og vester.
14 pansrede patruljekjøretøyer Iveco LAV III. Disse er av samme type som norske styrker brukte i Afghanistan.
Amerikansk donasjon av luftvernsystemet NASAMS.