E-tjenesten overleverte i dag sin årlige sikkerhetsvurdering til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Rapporten, Fokus 2019, er en åpen og ugradert vurdering av utviklingstrekk som er viktige for Norges sikkerhet.

— Den sikkerhetspolitiske utviklingen vekker bekymring. Mye tyder på at vi er på vei mot en mer ustabil og uforutsigbar verden. Et sterkt nasjonalt forsvar og et godt samarbeid med NATO blir viktig når vi skal møte morgendagens sikkerhetspolitiske utfordringer, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

USA UTFORDRES
USA og Europa har hatt en global lederposisjon, som utfordres fra flere hold. Kina, Russland og Iran er blant dem som har satset tungt på ny teknologi og materiell, og nye måter å bruke disse på. Norge følger utviklingen nøye.

— Det er viktig å ha kunnskap om verden rundt oss. God etterretning bidrar til forutsigbarhet. Arbeidet til Etterretningstjenesten og informasjonen de fremskaffer gjør oss bedre i stand til å ta gode beslutninger, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

FELLES FORSTÅELSE
Gjennom de årlige Fokus-rapportene gjør Etterretningstjenesten sine faglige vurderinger tilgjengelige for et bredt publikum. Hensikten er å skape en felles forståelse for den sikkerhetsmessige situasjonen Norge står ovenfor, og bidra til en informert offentlig debatt. RAPPORTEN KAN LASTES NED HER.

— Regjeringen tar den sikkerhetspolitiske situasjonen på alvor. Vi er på riktig vei, men Etterretningstjenestens rapport viser at det er en utvikling i våre sikkerhetspolitiske omgivelser som gjør det helt nødvendig å styrke Forsvaret ytterligere i årene fremover, sier Bakke-Jensen.

Foto: Forsvaret