Eirik J. Kristoffersen (51) fra Bjerkvik blir ny forsvarssjef.  Kristoffersen overtar etter admiral Haakon Bruun-Hanssen i august.

Kristoffersen har hatt en rask karriere i Forsvaret de senere årene. I 2019 ble han utnevnt til ny sjef for Hæren etter å ha innehatt stillingen som sjef for Heimevernet fra 2017. Før den tid var han sjef for plan- og øvingsseksjonen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Kristoffersen har lang operativ erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han er blant annet tildelt Krigskorset med sverd for innsatsen i Afghanistan i 2007 og 2008.

I 1999 begynte han i Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK). Kristoffersen har tjenestegjort i Afghanistan i flere perioder, første gang i 2002. I 2003 og 2005 var han skvadronsjef og i 2008 og 2009 tjenestegjorde han som operasjonsoffiser.

Fra et debattmøte under Arendalsuka (foto: Christian Bugge Hjorth)

– Kristoffersen har satt tydelig spor etter seg der han har vært. Han har vist meget gode resultater i Forsvarets spesialstyrker og som sjef for HV. I sin korte tid som sjef for Hæren har han sørget for at oppbyggingen Finnmark Landforsvar nå ligger foran plan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren fremholder at den nye forsvarssjefen vil stå overfor store oppgaver, både hjemme og ute.

– Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon og en teknologisk utvikling som vil stille nye krav til Forsvaret. Kristoffersen har både strategisk innsikt og operativt fokus. Han er nytenkende og har vist stor drivkraft og gjennomføringsevne, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten, det er et stort ansvar å bli øverste militære sjef i en sikkerhetspolitisk usikker tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og utvikle Forsvaret videre, sier generalmajor Eirik Kristoffersen.

I tillegg til Krigskorset med sverd er Kristoffersen tildelt følgende dekorasjoner: Forsvarsmedaljen, Forsvarets innsatsmedalje med rosett, Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner med to stjerner, Forsvarets operasjonsmedalje for Afghanistan med romertall IV, Hærens vernedyktighetsmedalje med tre stjerner, UNIFIL-medaljen, NATO-medaljen for ISAF, Det frivillige Skyttervesens hederstegn, Hjemmeværnets Fortjensttegn, Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj, Forsvarets medalje for skyting, Forsvarets medalje for feltsport, KNBLO-medaljen og Navy Presidential Unit Citation.