Etterretningssjef Morten Haga Lunde mener dataangrepet mot Stortinget kan ha sin opprinnelse i en fremmed stat og at det dreier seg om en kampanje rettet mot flere land.

Til Dagsrevyen sier Lunde at det er vanskelig å finne ut hvem som står bak, men at det er nærliggende å tro at det er en statlig aktør, Han vil imidlertid ikke konkludere før PST har etterforsket saken.

– Vi har tidligere pekt på Russland og Kina, sammen med en del andre stater som driver med den type aktivitet. Så får vi se hva etterforskningen viser, sier han.

Lunde er også av den oppfatning at stortingsvalget kan gjøre at interessen for Norge øker og særlig kan det være interessområder som nordområdepolitikk, Arktis og forsvarspolitikk som gjør Norge interessant.

– Russland gir jo uttrykk for at de ønsker en politisk reorientering av Norge i åpne pressekonferanser. Det kan være en mulighet. Det er et av flere eksempler, sier etterretningssjefen.

– Vi har tidligere pekt på Russland og Kina, sammen med en del andre stater som driver med den type aktivitet. Vi får se hva etterforskningen viser, sier han.

(Sjefen for Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, er utnevnt til Norges Etterretningssjef og etterfølger Morten Haga Lunde som nå går av for pensjon).

Bilde: Forsvaret