– Koronaepidemien forandrer ikke på det faktum at vi lever i en mer usikker og uforutsigbar verden og at vi dermed må bruke mer på forsvar. Det sa generalsekretær Jens Stoltenberg på sin pressekonferanse i NATO idag.

På pressekonferansen ble det orientert om det året som er gått, og de utfordringene man har stått overfor, men naturlig nok fikk virusepidemien og følgene av den også bred plass på konferansen, som foregikk digitalt.

Selv om vi er inne i en alvorlig virusepidemi forventer generalsekretæren at de allierte i NATO fortsetter å føle seg forpliktet til å investere mer på sikkerhet og forsvar. De målene vi har satt oss står fast, poengterte gereralsekretæren.

– På kort sikt vil epidemien ha betydelige økonomiske konsekvenser, ikke bare for økonomien i sin alminnelighet, men også for statsbudsjettene. Hva den vil bety på lang sikt er det ikke mulig å si ennå. Uansett betyr det ikke at vi ikke skal fortsette å bruke mer på forsvar, sa Stoltenberg.

På pressekonferansen pekte han også på den betydning forsvaret har for sikkerheten i samfunnet, også under en epidemi som den vi er inne i.

– Vi må huske på når vi investerer mer i forsvar og sikkerhet øker vi samtidig kapasiteten og mulighetene til å håndtere en rekke uforutsette kriser og nasjonale katastrofer, fordi forsvaret bidrar med støtte til det sivile samfunn. Under den pågående epidemien ser vi at forsvaret bidrar med medisinsk eksperetise, logistikk og materiell. Samtidig tar militært personell ansvar for oppgaver som desinfisering av offentlige områder og bistand ved de nasjonale grensene, sa han.

Stoltenberg pekte på at vi er inne i en prøvelsens tid og at motstanden mot viruset nå blir testet til den ytterste grense.

– Jeg vil gi honnør til alle de sivile og militære som står imot koronaviruset dag og natt, ofte under forferdelige forhold, sa han.

– Vi har måttet ta tøffe beslutninger med omfattende sosiale og økonomiske konsekvenser. Helsen og sikkerheten for personellet er udiskutabel, men det er også viktig at vi opprettholder beredskapen, og det gjør vi, forsikret han. NATOs evne til å gjennomføre operasjoner er intakt, våre styrker er klare og arbeidet fortsetter, sa Stoltenberg.

NATOs annual report finner du her.