Støtten til Ukraina blir et viktig tema når Stortinget skal diskutere det reviderte statsbudsjettet. Regjeringen legger frem budsjettet 14. mai, men i mellomtiden har statsminister Jonas Gahr Støre invitert de parlamentariske lederne på Stortinget for å diskutere støtten. Møtet foregår i dag og det er allerede på det rene at krigen i Ukraina vil sette et enda større preg på budsjettet.

Et bakteppe for diskusjonen vil være at Ukraina så langt ikke har fått den støtten Nato-landene har lovet.

FORSINKELSER
Forleden gikk generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO ut og beklaget dette. Det gjelder både den amerikanske hjelpepakken på seks milliarder dollar, som er sterkt forsinket, og donasjoner fra andre Nato-land som er forsinket eller ikke realisert.

På et møte 26. april i Ukraine Defence Contact Group bekreftet Norge at regjeringen ville øke støtten til Ukraina ytterligere. Ukraine Defence Contact Group ledes av den amerikanske forsvarsministeren og består av omtrent 50 land som har gitt militær støtte til Ukraina siden den russiske fullskalainvasjonen februar 2022. Norge vil blant annet bidra sammen med andre land for å finansiere mer luftvern.

MØTE I DAG
I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre de parlamentariske lederne på Stortinget for å legge til rette for ytterligere støtte til Ukraina gjennom statsbudsjettet for 2024. Temaet er videreutviklingen og økningen av Nansen-programmet.

Nansen-programmet er på 75 milliarder kroner over fem år, og er støttet av alle partiene på Stortinget. Stortinget har allerede vedtatt at den militære støtten i Nansen-programmet skal fremskyndes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024, men nå skal støtten økes ytterligere.

Til P4 sier lederen for Stortingets Utenriks- og forsvarskomite Ine Eriksen Søreide at Høyre allerede har bedt om en betydelig økning. Hun har tro på at regjeringen vil være med på en solid styrking og mener dette vil være et godt utgangspunkt for samtalene i dag.

Søreide sier det er helt avgjørende at Ukraina ikke taper krigen.

– Det vil ha dramatiske konsekvenser for hele vår sikkerhetspolitiske situasjon, sier hun til P4.

Også Sylvi Listahaug i Fremskrittspartiet signaliserer at hennes parti er klar for en økning.

Vi er også at det er mulig å øke viktige budsjettposter her hjemme, både bygge opp det norske forsvaret, og ikke minst nå ruste opp Politiet, sier Listhaug.