– Det er enkelt å ramme norske olje- og gassinstallasjoner med droner. Jeg blir overrasket om de ikke blir angrepet av droner i fremtiden, sier tidligere sjef for Hæren, generalløytnant Robert Mood.

– Vi sliter nok med å ta innover oss de nye truslene fullt og helt, og å planlegge for at disse scenarioene er mer sannsynlige enn at en russisk soldat setter foten over grensen i nord, sier han til NRK.

– Det er Norges ansvar å sikre at energiforsyningen opprettholdes. England, Tyskland og EU er avhengig av energiforsyningen fra Norge og vil aldri akseptere at den forsvinner over natten, sier Robert Mood, som nå er president i Norges Røde Kors.

Uttalelsen fra Mood kommer etter droneangrepet mot saudiarabiske oljeanlegg. Angrepene i Saudi-Arabia forrige helg stanset over halvparten av landets oljeproduksjon i noen dager. Bortfallet av over fem prosent av verdens oljeproduksjon er det største i verden noen gang.

Avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet sa til Teknisk Ukeblad tidligere denne uken at det generelle ansvaret for terrorberedskap og vurdering av trusselbildet ligger hos både politiet, forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). For offshoreinstallasjoner og petroleumsanlegg ligger ansvaret på operatørene.

I en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt i 2016 ble det slått fast at hele åtte norske olje- og gassinstallasjoner var dårlig sikret mot terror.