NATO retter oppmerksomheten mot land med naboskap til Russland. Kan dette virke provoserende på russerne? Generalsekretær Jens Stoltenberg ble intervjuet om dette av TV-selskapet VICE News. Se intervjuet her.

https://www.youtube.com/watch?v=st3dphkEhto