VG skriver i dag at statsminister Erna Solberg om kort tid vil utnevne en egen direktør for sikkerhet og beredskap. Vidar Helgesen (H), statsråd ved Statsministerens kontor (SMK), bekrefter dette overfor avisen.

– Vi har sett behovet for en bedre samordning av samfunnssikkerheten og den nasjonale beredskapen. Derfor blir det nå opprettet en egen enhet ved SMK, som skal støtte Regjeringens sikkerhetsutvalg, sier han.

Med beslutningen om en egen sikkerhetsstab på SMK, går regjeringen langt i å overkjøre rådene fra sitt eget embetsverk, som har kjempet mot en sterkere sentralisering av norsk beredskap til statsministerens egen stab.

Den nye organiseringen som Helgesen nå varsler i VG, er svært lik innstillingen fra Høyres eget sikkerhetsutvalg, som i 2013 anbefalte «et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved SMK, ledet av en koordinator».

På spørsmål om hvorfor det tok nesten to år i regjering å ta den beslutningen, svarer Helgesen:

– Vi trengte noe tid til å finne den riktige løsningen for norske forhold.

Regjeringens sikkerhetsutvalg ledes av statsminister Erna Solberg (H). Faste medlemmer er finansminister Siv Jensen (Frp), utenriksminister Børge Brende (H), justisminister Anders Anundsen (Frp), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og statsråd Vidar Helgesen (H). I tillegg møter statsrådene fra samferdsel, helse, næring, og olje og energi, ved behov og avhengig av hvilken type krise som må løses.

Siden i fjor høst har Kim Traavik, Norges tidligere London-ambassadør, være spesialrådgiver for samfunnssikkerhet ved SMK. Han har utredet den nye organiseringen, og har blant annet studert hvordan andre lands regjeringer har organisert seg.

Helgesen sier at enheten vil bli ledet av en direktør, og trolig bestå av seks personer med erfaring fra sektorer som Forsvaret, justissektoren og utenrikstjenesten.

– Mange har ønsket seg et nasjonalt sikkerhetsråd i Norge. I praksis vil det være Regjeringens sikkerhetsutvalg. Den nye organisasjonen skal sørge for bedre systematikk i sikkerhetsarbeidet, bedre beslutninger og bedre oppfølging av beslutningene, legger han til.

Bemanningen tilsier at statsministerens nye enhet både skal kunne lede bekjempelsen av terrorangrep og naturkatastrofer, men også sikkerhetspolitiske kriser som væpnede angrep eller kriser i gråsonen mellom krig og fred.

Professor Rolf Tamnes, lederen av regjeringens eget ekspertutvalg, som i mai felte en hard dom over statsministerens kriseapparat, sier til VG at Helgesens uttalelser virker lovende:

– Det trenger ikke å være noen stor organisasjon, men den må bemannes av kompetente folk og få et tydelig mandat.