Hæren må styrkes betydelig og vi må ta inn 50 prosent flere vernepliktige enn i dag, var budskapet til den nye sjefen for Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen, under Hærens årlige arrangement, Army Summit i dag.

Kristoffersen mener at Hæren er for liten og at det vil være feil eventuelt å dekke inn militære mangler ved å overlate oppgaver til andre. – Dette vil isåfall redusere vår evne til å fatte egne beslutninger om det skulle bli aktuelt å bruke militærmakt, poengterer han.

– Vi må kunne håndtere oppgavene innenlands samtidig som vi må kunne bidra i NATO-operasjoner utenlands, sier Hærsjefen. Hans prioriteringer forøvrig er å bedre reaksjonsevnen, øke evnen til å beskytte og holde eget territorium til allierte er på plass og øke evnen til å være tilstede i nordområdene.

I et intervju med Aftenposten utdyper han hvordan han konkret vil styrke Hæren:

  • Foruten en styrket avdeling helt øst i Finnmark, og en avdeling med noe tyngre våpen i Porsanger, (som begge er under oppbygging), ønsker han en full mekanisert brigade i Troms.
  • Han tallfester Norges behov for moderne stridsvogner til 84, inkludert oppgradering av 36 Leopard II-stridsvogner som er en del av Hæren i dag.
  • I tillegg vil Kristoffersen ha en ny brigade, i sør, med lettere våpen enn den i Troms.
  • Hæren må alt i alt økes med flere tusen, noen med fast ansettelse, noen flere vernepliktige og noen flere som registrerte reserver.
  • For å kunne gjennomføre dette må dagens i underkant av 7000 som gjennomfører førstegangstjeneste økes med 3000–4000.
  • Hærsjefen vil tilbake til ordningen der soldater lærer det grunnleggende på egne rekruttskoler, og ikke i operative avdelinger. Og han vil at norsk ungdom skal rekrutteres til avdelinger i sitt nærområde.