Etteretningstjenesten overleverte i dag sin åpne trusselvurdering for 2015 til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Militante islamistgrupper utgjør fortsatt den største trusselen mot Norge, sa sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, da han presenterte tjenestens ugraderte trusselvurdering FOKUS 2015.

Ifølge Grandhagen er det nå særlig tre områder som fra norsk side blir fulgt med stor bekymring:

– For det første vil jeg framheve utviklingen i Russland i lys av annekteringen av Krim-halvøya og støtten til separatistene i Øst-Ukraina.

– For det andre vil jeg peke på utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika, der militante islamistgrupper har tatt kontroll over store landområder, noe som grunnleggende har endret terrortrusselen mot vestlige land.

– For det tredje vil jeg framheve utviklingen i det digitale rom, der nettverksbaserte etterretningsoperasjoner framstår som en stadig alvorligere trussel mot Norge og norske interesser, sa Grandhagen.

Den mest umiddelbare trusselen mot Norge og norske interesser i utlandet, er det militante islamister som utgjør, understreket han, og la særlig vekt på opprørsgruppen Den islamske staten (IS).

Etterretningstjenesten frykter at de IS-kontrollerte områdene blir et fristed som kan benyttes for trening og base for terrorangrep mot Europa.

Etterretningstjenesten ser også med stor bekymring på det kaos og anarki som råder i Libya, tre år etter at opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime.

Last ned rapporten her.