Land som Kina, Nord-Korea og Iran, har innsett at bare en russisk seier i Ukraina vil sikre at den nåværende politiske innretning i Moskva føres videre, også etter Putin. Det lover ikke godt i en situasjon med en klart svekket amerikansk president og et handlingsfattig Vesten.

Det er tidligere stabssjef og nesteleder i Forsvaret, generalløytnant Arne Bård Dalhaug som gir uttrykk for disse bekymringene i en artikkel Dagens Næringsliv i dag. Generalløytnanten har flere svar på hva som kreves for at Ukraina skal komme på offensiven etter flere russiske gevinster på slagmarken.

«RUSSLAND VIL TAPE»
Dalhaug skriver at det som mangler i Vestens strategi er en erkjennelse av at Putin og hans nærmeste må overbevises om at Russland kommer til å tape krigen.

I dag er situasjonen den at en koalisjon av diktaturer, Kina, Nord-Korea og Iran, for lengst har konkludert med at deres egne regimer er truet hvis Russland åpenbart skulle tape krigen. Dette forklarer disse landenes omfattende og utilslørte støtte til Russland.

ET AMERIKA PÅ «SYKESENG»
I morgen møtes Nato-toppene i Washington for å markere alliansens 75-jubileum. Det skjer med en klart svekket amerikansk president som vert. Den verbale tvekampen mellom Biden og Trump blir nok tolket positivt både i Moskva og i Beijing. Etterlatt inntrykk er et Amerika på «sykeseng», skriver Dalhaug.

– Det er maktpåliggende at toppmøtet sender helt andre signaler, skriver den erfarne generalløytnanten og etterlyser en helt annen handlekraft fra Nato og fra Vestens side enn så langt.

MER VÅPEN, FJERN RESTRIKSJONENE
På våpensiden må Vesten øke tilførselen av alle typer strids-avgjørende systemer. Tyskland må begynne å levere TAURUS-missilet. USA må sende flere ATACMs og Europeerne må sende flere varianter av kryssermissilet Storm Shadow. Men luftvern alene er ikke godt nok. Alle restriksjoner på bruk av våpen må oppheves og russiske flyplasser må kunne angripes. Russiske fly må kunne engasjeres allerede mens de er i eget luftrom. Samtidig må treningen av ukrainske soldater og offiserer fortsette og Vesten må få fart på sin krigsindustri.

KRAFTIGE SIGNALER
Strategien må med andre ord være at Vesten og NATO bruker Nato-møtet i Washington til å sende en kraftig beskjed til Russland og Russlands allierte om at Vesten ikke har til hensikt å la Ukraina tape krigen.

– Nye, rituelle utsagn er ikke godt nok. Det må komme noen helt nye tiltak på plass, skriver Dalhaug som mener at Vesten i tillegg til å styrke Ukraina med nye våpen, må gi Ukraina langt mer konkrete løfter om et fremtidig Nato-medlemskap for landet.

Nato-Ukraina rådet må kunne fylles med mer innhold, toppmøtet må kunne endre tidligere formuleringer og si at Ukraina oppfyller kravene for å bli medlem, Ukraina må kunne inviteres til å bekle flere sivile og militære stillinger i alliansen, og Ukraina må kunne få observatørstatus i Nato, er blant Dalhaugs oppskrift for å styrke forbindelsen mellom alliansen og Ukraina.

FJERNE HÅP OM RUSSISK SEIER
Innholdet i slutterklæringen fra Natos toppmøte må utformes slik at Russland ikke kan se noen «lyspunkter».

– Alvoret i situasjonen krever at Vesten fremstår med en helt annen grad av besluttsomhet og enighet enn hva som har vært tilfelle frem til nå. La oss håpe på det beste. Fallhøyden har aldri vært større, avslutter generalløytnanten.

Foto (AP Photo/Mark Schiefelbein): President Joe Biden møter NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus, manday, 17 juni.