Den pensjonerte generalløytnanten Robert Mood er direkte skremt av Forsvarets operative sjef, Yngve Odlo, som tegner et rosenrødt bilde av såvel den trusselsituasjon Norge befinner seg i og vår evne til å møte et aggressivt Russland. Han og andre eksperter mener Forsvaret må vise mer vilje til å å utfordre vedtatte sannheter og utforske alternative forsvarskonsepter.

I en artikkel i Dagens Næringsliv kommenterer Mood Odlos innlegg i samme avis, som har fått tittelen «Vår egen evne er betydelig». Etter Moods mening inneholder artikkelen intetsigende floskler som er ment å berolige nordmenn «i farens stund», mens realiteten er at «Norge er i fare og krigsfaren er reell».

Generalløytnant Mood blir skremt når vår øverste operative sjef mener at det norske forsvaret «ikke har noen ambisjon for hvor lenge vi skal kunne forsvare oss» fordi et tidsestimat for å få inn allierte forsterkninger er «en teoretisk eksersis».

INGEN AMBISJON
I artikkelen skriver generalløytnant Yngve Odlo at det norske forsvaret ikke har noen ambisjon på hvor mange dager, uker eller år vi skal kunne forsvare oss.

Mood mener slike resonnementer er skremmende fordi Odlo er den fagmannen vi skal stole på når krigen kommer – hvis den kommer på hans vakt.

Det Mood antyder er at en av Forsvarets øverste ledere ikke har det strategiske tankegrunnlaget som skal til for å sikre Norge i en eventuell krise og krig.

– At Forsvarets operative hovedkvarter erklærer at de ikke har noen ambisjon for hvor lenge vi skal kunne forsvare oss, er å fraskrive seg ansvaret for en grunnleggende operativ og strategisk problemstilling, skriver generalløytnant Robert Mood.

POLITISK KORREKTHET
Mood beskylder Odlo for å sette fag til side, kommunisere politisk korrekt – uten substans.

I artikkelen viser Mood til at Forsvarets Forskningsinstitutt har instrumenter for å beregne hva som trengs av styrker, utstyr og ammuniasjon for å holde ut inntil vi får hjelp av våre alliansepartnere.

Hva som skal til – og hva som ikke skal til – for å forsvare Norge er det tydeligvis ulike teorier om.

MANGLER GRUNNLEGGENDE VALG
Nylig la Forsvarets Forskningsinstitutt frem en rapport som forteller om store mangler ved norsk forsvarsplanlegging. Da forskningsdirektør Espen Skjelland presenterte rapporten sa han rett ut at nåværende langtidsplan mangler grunnleggende og nødvendige strategiske valg for hvordan vi skal innrette Forsvaret. Og at vår forsvarsplanlegging ikke er i harmoni med den virkeligheten vi lever i.

Budsjettene har økt, men ingenting har skjedd med de strategiske valgene, påpeker Skjelland.

SVERRE DIESEN
Skjelland er en av en rekke fagfolk som stiller spørsmålstegn ved Forsvarets strategiske fundament. Blant disse er tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som ved flere anledninger har hevdet at mangelen på strategisk tenking fører til store feilinvesteringer. I en artikkel om forsvaret av Nord-Norge hevder Diesen at nye stridsvogner kan bli en like gigantisk feilinvestering for Forsvaret som moderniseringen av kystfortene på 1990-tallet.

På den annen side peker flere eksperter på det de kaller åpenbare mangler i den norske forsvarsstrukturen. Blant disse er mangelen på luftvern, noe som har vært påpekt av minst to forsvarssjefer, først Haakon Bruun-Hanssen i hans fagmilitære råd til regjeringen, deretter nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen i sitt vedlegg til nåværende langtidsplan for Forsvaret.

MANGLER
Når det gjelder luftvern ser det ut til at politikerne ikke er særlig lystne på å reagere, bortsett fra FrP som har tatt opp dette som egen sak i Stortinget. Men luftvern er dyrt, vi snakker kanskje om 20 millarder kroner som skal legges oppå de andre fremtidige investeringene i form av, ja, stridsvogner, helikoptre, erstatning for de fallerte NH-90-maskinene og ikke minst Sjøforsvarets fartøystruktur som så langt ikke har sett dagens lys.

Hvordan våre politikere skal forholde seg til denne uenigheten blant generaler og andre fagfolk kan vi lure på. Det er ifølge Mood ingen grunn til å ha illusjoner. I et innlegg på Facebook skriver han at hverken Arbeiderpartiet eller Høyre kommer til å gå inn for en økning til 2 eller 3% av BNP, det har de for lengst signalisert, skriver han.

– Med andre ord er tydeliggjøring av dagens status, vilje til å utfordre vedtatte sannheter og utforske alternative forsvarskonsepter helt nødvendig, skriver Robert Mood.