Norge satser relativt sett mindre på Forsvaret enn andre alliansepartnere i NATO. Selv om vi nå bruker 1,7 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar, faller vi nedover på listen over de som bidrar. NATOs statistikk viser samtidig at økningen fra 2013 er mindre enn hva regjeringen opplyser.

NATOs ferske anslag viser at Norge har falt fra en tiendeplass i 2017 til en trettendeplass i 2019. Det var i 2014 at alliansepartnerne ble enig om å øke budsjettene til to prosent av BNP innen 2024. Siden den gang har de norske budsjettene hatt en beskjeden realvekst på 18,6 prosent.

– De landene som henger etter bør gjøre mer, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse igår. Han har ved flere anledninger oppfordret Norge til å oppfylle sne forpliktelser. Andre allierte har liten forståelse for at Norge, som betraktes som et rikt land, ikke satser mer på forsvaret.

De tallene NATO opererer med korresponderer ikke med de Norge bruker for å dokumentere hvor mye som brukes på forsvar. NATO har sine egne beregninger som viser at Norge ligger på 19 plass blant medlemslandene. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa til VG i februar at Norge har økt med over 30 prosent siden 2013, mens økningen altså ikke er mer enn 18,6 prosent, dersom man følger den offisielle statistikken fra NATO.

Samtlige av de land som har grense til Russland har enten økt, eller lagt frem konkrete planer om å øke budsjettene til to prosent, bortsett fra Norge som så langt ikke har lagt frem slike planer.

Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt er ikke fornøyd.

– Norge ligger på 13. plass blant NATOs medlemsland når det gjelder forsvarsutgifter. I 2014 lå Norge på 7. plass, i 2016 lå vi på 10 og deretter har vi dumpet en plass hvert eneste år, sier Huitfeldt.

– Vi er det eneste NATO-landet med grense mot Russland som ikke er oppe på to prosent. På grunn av våre store havområder har vi, mer enn noen andre, behov for solidaritet fra NATO-alliansen. Derfor burde vi stille opp mer, legger hun til.