Luftforsvaret sier nå åpent at de mangler personell. Konsekvensen av personellmangelen er at Norge ikke får utnyttet sine nye kampfly av typen F-35 som forutsatt.

– Det fører til at Forsvaret mangler reaksjonsevne, overlevelsesevne og operativ evne, sier major og jagerflyger Morten Hanche.

Situasjonen er ikke ny, og har vært godt kjent internt, ifølge en artikkel i magasinet Norges Forsvar. Artikkelen er forfattet av Nils E. Naastad. tidligere førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Naastad viser til at situasjonen ikke var bedre med F-16, noe også major Hanche har bekreftet.

LURT SEG SELV – OG NATO
I artikkelen i Norges Forsvar fastslås det at Forsvaret i lang tid ikke bare har lurt seg selv, men også Nato. På 80- 0g 90-tallet drev Nato taktisk evaluering av enkeltavdelinger. Når evalueringen skulle foregå, som forøvrig ble varslet i god tid, skrapte man sammen hva man manglet fra hele Luftforsvaret slik at avdelingen som var under lupen var fullt oppsatt av folk som kunne jobben.

Men nå er det mer åpenhet om situasjonen. Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland stiller seg bak Hanche og sier at han trenger 130 nye stillinger på Ørlandet.

PAKKET INN
I budsjettproposisjonen for 2023 er forholdet nevnt. Her heter det at «det er stor risiko for at det ikke vil være tilstrekkelig personell til å oppnå full operativ effekt i 2025». Men kommentaren er godt pakket inn i den øvrige teksten, og virker skrevet som om den ikke skulle bli oppdaget, ifølge Naastad.

I proposisjonen heter det videre at «erfaringene med driftssettingen av F-35 så langt har gitt ny innsikt i både hvilke personell og materiellressurser som kreves for å kunne oppnå effektiv drift og ønsket operative effekt tilstrekkelig tidlig.»

FEIL FREMSTILLING
Ifølge Norges Forsvar er denne fremstillingen helt feil, idet man i mange år har visst at Luftforsvaret mangler bakkemannskap.

– Departementet har ikke vært villig til å investere i personell, fordi det har vært billigere å la være. Dette er et politisk ansvar, og det har foregått under skiftende statsråder og regjeringskonstellasjoner, heter det i artikkelen.

MENS KRIGEN HERJER
Perspektivet er: Det er krig i Europa, og vårt Luftforsvar har ikke «full operativ effekt» og vil heller ikke ha det i overskuelig fremtid.

– Vi har anskaffet et kampflyvåpen til 80−90 milliarder kroner, men vi får det ikke til å virke! Igjen i budsjettprosa: «Økt operasjonstempo over tid vil kunne medføre personellmangel på kritiske områder, samt større behov for vedlikehold.»

FOR FÅ FLYTIMER
– Økt operasjonstempo over tid er muligens departemensk for det som kalles krig? Vi har noenlunde nok folk så lenge vi ikke har bruk for særlig mange. Denne personellmangelen på bakken får en ubehagelig følgekonsekvens: Flygerne får ikke flydd tilstrekkelig mange timer. Kongeriket har ikke tilstrekkelig mange flyteknikere, derfor får vi piloter med mangel på trening. skriver Naastad.

Les hele artikkelen her

Foto: Forsvaret