I en leder i VG går avisen sterkt ut mot forsvarssjefen for ikke å presse hardere på for å få økt tempoet i bevilgningene til Forsvaret. Avisen peker spesielt på mangelen på artilleriammunisjon i en tid med krig i Europa.

– Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har flere ganger snakket om behovet for mer penger til Forsvaret, og økt produksjon av ammunisjon og annet militært utstyr. Men det overrasker oss at han, som øverste sjef for forsvaret, ikke har presset hardere på for å øke tempoet, skriver VG.

I nettversjonen av artikkelen spør avisen publikum om Norge bør bruke mer penger til Forsvaret. Et overveldende flertall på rundt 90 prosent mener ja.

REGJERINGEN
Også politikerne får sitt pass påskrevet i lederen. VG mener det virker som om regjeringen ikke har forstått alvoret og viser spesielt til det enorme behovet Vesten har for å produsere mer ammunisjon i en tid med krig i Europa.

Mens Finland og Sverige er i ferd med å doble sin produksjon av ammunisjon og bevilger store beløp til dette, har den norske regjering i neste års budsjett bevilget en brøkdel av hva som behøves. VG viser til at hvis ammunisjonsprodusenten Nammo skal kunne opprette en ny produksjonslinje på Raufoss, trengs det 850 millioner kroner i investeringer, mens regjeringen bevilger 75 millioner kroner i neste års budsjett.

GIR PENGENE TIL EUROPAPROGRAM
Norges Forsvarsforening har ved flere anledninger pekt på det samme i sine nettartikler. I stedet for å bevilge penger til økt ammunisjonsproduksjon direkte til Nammo, bevilger regjeringen penger til det europeiske programmet ASAP. Dette betyr at den norske produsenten må søke om støtte på like linje med alle andre produsenter i Europa.

– Det som er helt uforståelig i denne situasjonen, er at den norske regjeringen, med Jonas Gahr Støre i spissen, ikke sørger for at vi produserer nok til å etterfylle lagrene. Både for vår egen sikkerhet, og for at vi fortsatt skal kunne levere det Ukraina trenger, skriver VG, som mener forsvarssjefen burde ha slått alarm for lenge siden.

HAR PEKT PÅ BEHOVET
Norges Forsvarsforening har ved flere anledninger pekt på behovet for økt artilleriammunisjon og at regjeringen ikke har gjort nok for å bidra til at Nammo kan produsere mer ammunisjon og opprettholde sine markedsandeler i Europa.

Presidenten i Norges Forsvarsforening, generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug har uttalt at han mener det er positivt at Norge deltar i det Europeiske programmet ASAP, men har samtidig gjort det klart at det ikke bidrar til å løse Nammos problemer.

Foto: Forsvaret