Salget av selskapet Bergen Engines til et russisk-kontrollert selskap vil trolig bli gjenstand for vurdering i regjeringens sikkerhetsutvalg.

For et par uker siden ble det klart at det russisk-kontrollerte TMH International gjennom oppkjøpet av Bergen Engines ikke bare vil få kontroll over virksomheten, de overtar også serviceorganisasjonen, som står for vedlikehold og leveranse av reservedeler til flere av de norske kystvaktskipene. Dette har fått Forsvaret til å reagere

Bergen Engines er blant annet spesialister på skipsmotorer og en stor og viktig kunde har vært det norske Sjøforsvaret. Selskapet leverte blant annet hovedmotorer til Norges største kystvaktskip, KV «Svalbard». Det samme gjelder fire andre kystvaktskip.

TEKNOLOGIOVERFØRING
Ståle Ulriksen, som er forsker innen forsvars- og sikkerhetspolitikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, sier til Bergens Tidende at hårene reiste seg på ryggen da han leste om salget. Han mener teknologien bak motorene vil være interessant for den russiske marinen, som sliter med å bygge sine egne motorer til halvferdige militærskip ved verft i Russland.

Ulriksen frykter at vi vil få en stor teknologioverføring til Russland som vil gjøre det lettere for den russiske marine å vokse raskt og at de vil få ganske mye drahjelp på veien om de får tilgang til den kunnskapen Bergen Engines besitter.

HOVEKONTOR I MOSKVA
I saken, som er bredt presentert i Bergens Tidende, opplyses det at kjøperen, THM International AG, er registrert i Sveits og eid av russiske Transmashholding JSC som er det største jernbaneselskapet i Russland, og det fjerde største i verden. Selskapet har hovedkontor i Moskva og omsatte for nesten én milliard dollar i 2019. Blant deres største kunder har vært den russiske staten.

Spørsmålet nå er hvilke lovhjemler regjeringen vil ta i bruk for å hindre oppkjøp, eller redusere eventuelle skader, ved et oppkjøp av Bergen Engines.

«IKKE INN UNDER SIKKERHETSLOVEN»
Det interessante i saken er at oppkjøpet ifølge Nærings- og fiskeridepartementet ikke faller inn under sikkerhetsloven, som omhandler viktig nasjonal infrastruktur. Rolls-Royce, som eier Bergen Engines i dag, sier de har konsultert norske myndigheter om salget.

Direktør Frode Skaarnes ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner, vil ikke kommentere denne spesielle saken, men opplyser på generell basis overfor Bergens Tidende at strategiske investeringer og oppkjøp vil kunne representere en betydelig nasjonal risiko. Han skriver at dette gjelder uavhengig av om investeringene og oppkjøpene er omfattet av sikkerhetsloven eller ikke.

Regjeringens sikkerhetsutvalg, som trolig vil diskutere saken i aller nærmeste fremtid, er det øverste organet for å diskutere sikkerhetsspørsmål i Norge og består av statsministeren, utenriksministeren, forsvarsministeren, justisministeren og finansministeren. Utvalgets møter, der også blant andre forsvarssjefen og sentrale etterretningsfolk noen ganger er til stede, er underlagt den strengeste sikkerhetsgraderingen i Norge.

RUSSISKE OLIGARKER
Bergens Tidende/E24 skriver at de har kartlagt eier­strukturen i Transmashholding. 20 prosent av selskapet eies av den franske jernbanegiganten Alstom, mens cirka 80 prosent er fordelt på russiske aksjonærer.

Det opplyses at to av de største eierne er oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev. Makhmudov regnes som verdens 205. rikeste mann, med en formue på over ni milliarder dollar. Han har havnet i medienes søkelys i forbindelse med mistanke om økonomisk kriminalitet.

De to har blant annet vært medeiere i den russiske våpenprodusenten Kalasjnikov som var ført opp på sanksjonslistene til EU og USA etter annekteringen av Krim-halvøyen i 2014.

Makhmudov har også vært involvert i store pengetransaksjoner med banken Swedbank som blir etterforsket av svensk politi, mistenkt for grov svindel og grov markedsmanipulasjon.