Selv om Russland kan stille med omtrent fem ganger så mange kampfly som Ukraina, har ikke Russland greid å etablere luftdominans over Ukraina. Men det kan endre seg, skriver The Economist, som mener argumentene for å nekte Ukraina F-16 fly begynner å bli temmelig tynnslitte. Her hjemme sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen at det er en feil strategi ikke å utstyre Ukraina med jagerfly.

Minst 40 prosent av Ukrainas kampflyflåte har gått tapt i krigen. Ved starten av krigen hadde landet 125 eldre, kampdyktige fly, hvorav litt over halvparten var det man kan kalle luftoverlegne jagerfly.

SVEKKES
I tillegg til å miste fly er Ukraina nå i ferd med å gå tom for de missilene deres bakkebaserte luftforsvar har vært avhengig av. De erstattes nå med vestlige systemer, som det tar tid å integrere. Det betyr ifølge The Economist at det i en fase fremover vil være mindre farlig å fly i Ukrainas luftrom, noe som kan føre til at Russland klarer å etablere luftdominans, først over Dombas, deretter over andre områder.

Samtidig med at Ukraina forbereder styrkene sine på en avgjørende motoffensiv i krigen, økes intensiteten deres i anmodninger om å få tilført jagerfly. Dette har ført til at rundt 30 Mid-29 kampfly er på vei til Ukraina fra Polen og Slovakia, men det ukrainerne ønsker seg aller mest er amerikanske kampfly av typen F-16, som har vært ryggraden i NATOs luftstyrker de siste 40 årene. Så langt har de snakket for døve ører.

OPPTRENING AV PILOTER TAR TID
Argumentet mot å forsyne Ukraina med F-16-fly er at det vil ta et år før ukrainske piloter vil være tilstrekkelig trent på å fly dem. Samtidig stilles det krav til rette rullebaner. Men så er det også slik at Ukraina har langt flere piloter enn fly. Ifølge The Economist kan disse være kampklare og på vingene allerede i løpet av året.

STYKKEVIS OG DELT
Blant ekspertene er det delte meninger om Ukraina bør utstyres med F-16-fly, men flere og flere innser nødvendigheten.

Det pekes det på at Ukrainerne selv ønsker det, og at det er Ukraina selv som best vet hvor skoen trykker. Vesten har dessuten tatt feil før, med hensyn til hva Ukraina trenger av kapasiteter. Samtidig har Ukraina vist en eksepsjonell evne til å ta i bruk krigsmateriell de fra før ikke er opplært på. Og hvorfor ikke starte med å lære opp ukrainske piloter før det er for sent? Vesten har helt fra krigen startet vært konservative når det gjelder oppfatningen av hva Ukraina trenger for å motstå det militære presset fra Russland. For Norges vedkommende startet det med skuddsikre vester og fortsatte med artillerigranater og stridsvogner.

NORSKE FLY UTELUKKET
Norge har 57 F-16 som ble tatt ut av bruk etter 42 år. 44 av flyene er solgt til USA og Romania, mens to skal på museum. Det har vært spekulert i at de resterende 11 flyene kan sendes til Ukraina, men dette avvises blankt fra norsk side. Det er Forsvarsmateriell som har ansvaret for salg av Norges 57 F-16-fly. Kommunikasjonssjef i Forsvarsmateriell, Elisabeth Sandberg sier til TV2 at de resterende flyene ikke er egnet til operativt bruk.

– Våre F-16 har siden 1980-tallet vært godt vedlikeholdt grunnet dyktige, norske flyteknikere, men er også noen av F-16-flyene i Europa med størst belastning og flest flytimer per skrog, sier militærekspert Per Erik Solli i Norsk utenrikspolitisk institutt til TV2.

FLERE FLYTYPER AKTUELLE
Til Norges Forsvarsforening sier Per Erik Solli at han ble positivt imponert og overrasket over at vi kunne selge 44 av våre F-16-fly, men at F-16 fra andre land teoretisk sett kan være aktuelle for Ukraina. Han uttaler at selv om F-16 har vært et aktuelt fly, og etterspurt fra Ulkrainas side, kan både F-18 og Gripen være bedre egnet for ukrainerne, spesielt på grunn av deres spredningskonsept. Sverige er imidlertid blant de land som sier nei til å sende fly. Det har vært diskutert, men svenskene sier at de trenger de flyene selv.

– I neste fase, når kamphandlingene er over og det kommer på plass en våpenhvile eller fredsavtale, da er det viktig å avskrekke russerne fra å angripe igjen. Da er det viktig å få på plass mer moderne kampfly, sier Solli.

GRYENDE FRYKT
Det er for tiden en gryende frykt i inn- og utland for at The Economist har rett i sin vurdering av Ukrainas behov for kampfly, både på kortere og lengre sikt, og ikke minst fordi  en militær styrking av Ukraina kan forsterke muligheten til å komme til forhandlinger.

DIESEN TAR TIL ORDE FOR JAGERFLY
Vår egen tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen tok i Dagsnytt 18 i kveld til orde for å støtte Ukraina med kampfly.

Diesen mener at Vesten nå må skifte strategi:

– Vesten har ønsket at vi skal hindre russerne i å vinne, uten å påføre dem med et ydmykende nederlag. Forutsetningen for at dette skal være mulig er at Vladimir Putin på et eller annet tidspunkt innser at han er i ferd med å tape, og sånn sett er villig til å forhandle. Men så langt er det ingenting som tyder på at han er der. Så langt tyder det meste på at Putin fortsatt tror han kan vinne, fordi han grunnleggende ikke tror at Vesten kommer til å stå i konflikten, sier Diesen.

PUTIN FORHANDLER IKKE FØR HAN MÅ
Diesens resonnement er at før Vladimir Putin skjønner at han faktisk står overfor et avgjørende nederlag, vil han ikke være villig til å forhandle om noe som helst. Så lenge vi forsterker Putins oppfatning av at Vesten er svakt, splittet og ikke kommer til å stå i konflikten bare det går lang nok tid, så vi dette være en krigsforlengende strategi.

– Skal Russland og Putin komme til forhandlingsbordet, må det skje noe annet og mer enn det som har skjedd så langt. Da er det for eksempel ingen særlig mening i å si at vi ikke kan gi ukrainerne jagerfly, sier Diesen som mener de trenger jagerfly for å avgjøre krigen til egen fordel. Ikke fordi vi skal se på at russerne går på et fullstendig nederlag, men fordi vi skal ha en situasjon på slagmarken som er slik at russerne må forstå at å fortsette er ensbetydende mer et nederlag, sa Diesen i kveld i NRKs programpost Dagsnytt 18.