En undersøkelse foretatt blant finske politikere viser at det er en bred politisk støtte for etablering av en fast Natobase i Finland. Spørsmålet kan nokså umiddelbart bli et aktuelt tema for den nye regjeringen i Finland. Får vi en debatt som likner den vi har hatt i Norge?

Det var Finlands partiledere og kandidatene til det finske riksdagsvalget som uttalte seg i undersøkelsen, som er foretatt av den statlige finske kringkasteren Yle. Respondentene skulle kommentere utsagnet: «En permanent Natobase bør plasseres i Finland».

SAMLINGSPARTIET FRONTER
Ikke overraskende kom den sterkeste støtten for en NATO-base fra politikerne i Samlingspartiet.

Nå, når Finland er blitt offisielt medlem av Nato, tar den finske politikeren Elina Valtonen, som er nestleder i Samlingspartiet saken videre. På spørsmål fra NTB om partiet ønsker økt amerikansk tilstedeværelse i Nato-Norden, sier Valtonen at partiet hennes har foreslått at det kan bli opprettet en ny Nato-base i Finland.

– Samlingspartiet understreker viktigheten av Finlands forhold til USA, sier Valtonen.

På spørsmål om hennes parti er åpent for å diskutere om amerikanske atomvåpen skal utplasseres i Finland eller regionen, svarer hun at det er usannsynlig at atomvåpen blir utplassert i Finland. Hun viser også til at det de seneste årene ikke har vært utplassert atomvåpen hos nye allierte.

SPÅR MINDRE BASER
Charly Salonius-Pasternak, som er en ledende forsker ved Sveriges Utenrikspolitiska institutet, tror ikke det blir aktuelt med større Natobaser på finsk jord, men mindre enheter, permanente og tilfeldige kan det bli spørsmål om, mener Salonius-Pasternak.

– Første steg kan bli å ta inn mindre forband som kan ha ansvar for logistikk og utdannelse, eller utrustning og ammunisjon som kan lagres på hensiktsmessige steder i Finland, sier han til Yle.

I likhet med Norge, har Finland hatt amerikanske soldater fra US Marines i landet, i form av samøvelser mellom 150 US Marines og Nylands brigade ifjor høst. Gjennom dette er Finland allerede godt i gang med sin alliansebygging.

REGJERINGSFORHANDLINGENE

Sist fredag startet regjeringssonderingene etter valget i Finland. Under forhandlingene utarbeider man et regjeringsprogram i likhet med den norske Hurdalserklæringen.

Her er Nato-spørsmålet allerede et tema. Blant de spørsmål Samlingspartiets Petteri Orpo stiller til partiene er hvordan partiene vil bygge opp Finlands rolle som aktivt medlem av Nato, om de er beredt til å holde forsvarsutgiftene på to prosent av BNP og hvilke tiltak partiene mener må gjøres for å trygge beredskapen.

SANNFINLÄNDERNA
Så langt vet vi at en tredjedel av det finske folk mener det beste alternativet er en regjeringskoalisjon med både Samlingspartiet og Sannfinländerna. Dette ifølge en undersøkelse som avisen Helsingin Sanomat har gjort.

Blant Sannfinländernas parlamentarikerne er det flertall for å etablere en Natobase i Finland.

Det er ingen tvil om at Finland går en interessant tid i møte med hensyn til tilpassingen til Nato. Her har kanskje finske parlamentarikere noe å lære av de norske.

Foto: NTB