Generalløytnant Morten Haga Lunde fra E-tjenesten gir rapporten FOKUS 2016 til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Etterretningstjenesten la i dag frem sin åpne vurdering, FOKUS 2016. FOKUS 2016 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen. Fremmede staters etterretningsoperasjoner i det digitale rom er en stadig større trussel mot Norge.

«Fremmede stater, grupper og personer søker kunnskap om forhold i Norge som kan brukes politisk, økonomisk eller militært. Etterretningsoperasjoner mot Norge i det digitale rom fremstår som både teknisk avanserte og målrettede», konkluderer etterretningstjenesten i sin rapport.

Spesielt Russland og Kina trekkes frem som aktører som har økt slik virksomhet de siste årene.

«Russiske aktører rettet vedvarende aktiviteter mot norske myndigheter og virksomheter i 2015. Dette ventes å fortsette. Operasjonene i det digitale rom støttes av mer tradisjonelle former for etterretning», heter det i rapporten. I tillegg registrerer etterretningstjenesten at kinesiske aktører er aktive, og retter etterretningsforsøk særlig mot norsk industri.

Noen områder peker seg særlig ut:

* Økt bruk av såkalt skylagring gjør at kommersielle interesser lagrer store mengder data. For å sikre seg tilgang til slike data vil interessen for å tilegne seg administratorrettigheter øke, noe som betyr at det vil være et prioritert mål å få tilgang til medarbeidere på innsiden av datasentre.

* Interessen for personopplysninger blir stadig større. Tilgang på personopplysninger, passbilder og biometriske data letter fremmede staters evne til å tilpasse etterretningsoperasjoner etter individuelle profiler.

Les FOKUS 2016 hos forsvaret.no

Last ned rapporten her