Forholdet til Russland og Kina, Frode Berg og missiltrusselen ble hovedsaker da E-tjenesten la frem sin årlige trusselrapport «Fokus 2020» tirsdag.

Ikke alle ser ut til å være enig med E-tjenesten når det gjelder trusselbildet. I en artikkel i Dagens Næringsliv skriver Sverre Strandhagen at Etterretningstjenesten tegner et fiendebilde og er overfladisk og unyansert i analysen av Kina. Utenriksministeren er på et helt annet spor, ifølge Strandhagen.

I rapporten beskrives Kinas bestrebelser på å gjenvinne Kinas globale posisjon. Utenrikspolitisk er den nye «silkeveien» en av de viktigste strategier for å sikre Kinas supermaktstatus. Innenriks søker Kina å sikre sosial stabilitet gjennom det «sosiale poengsystemet» som skal gi straff og belønning for å påvirke borgere og bedrifter til riktig adferd.

Strandhagen mener E-tjenesten gir ensidig beskrivelse av begge disse prosjektene.

Kina sliter med en forretningskultur gjennomsyret av korrupsjon og svindel. Poengsystemet er tenkt å kompensere for manglende tillit i samfunn og i næringsliv.

Også når det gjelder silkeveiprosjektet er de fleste Kina-eksperter mer nyanserte, sier Strandhagen, som mener rapporten legger altfor stor vekt på at land kommer i avhengighetsforhold og kan presses, og at prosjektet styrker Kinas etterretningskapasitet og militære tilstedeværelse. Han mener det også er mulig å se siulkeveiprosjektet som et helt naturlig infrastrukturprosjekt i lys av Kinas voldsomme økonomiske vekst de siste tiårene.

MISSILTRUSSELEN
Russlands nyutviklede missiler var også et viktig tema i E-tjenestens rapport, som på pressekonferansen ble overrakt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Dette er våpen som er vanskelig å forsvare seg mot, og som går utenfor en del av det internasjonale avtaleverket for nedrustning. Det er bekymringsverdig, sa Bakke-Jensen.

Et av Russland nye våpen er et kampflymissil som kan nå en lang rekke mål i Norge med en varslingstid på bare 40 minutter. Russland har tidligere oppgitt at missilet har en rekkevidde på opp mot 2000 kilometer, og evne til å bære både atomstridshoder og konvensjonelle stridshoder.

E-sjefen viste til en presentasjonen Russlands president Vladimir Putin holdt i mars 2018, der han beskrev seks nye russiske våpensystemer.

– Mange av de nye våpnene har spesielle egenskaper og faller utenfor etablerte våpenkategorier. Flere kan bære både atom- og konvensjonelle stridshoder. Våpnene befinner seg på ulike utviklingsstadier, sa Haga Lunde under presentasjonen av «Fokus 2020».

I trusselvurderingen omtales et av våpnene, Avangard, som et våpen som ikke kan stoppes av noe kjent forsvarssystem.

FRODE BERGSAKEN
I forbindelse med pressekonferansen stilte Aftenpostens Per Anders Johansen spørsmål til E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, om han syntes det er noe som ikke er kommmet godt nok frem i Frode Berg-saken.

– Ja, det er masse, svarer Lunde, og legger til: – Det skal jeg fortelle EOS-utvalget.

På spørsmålet om hva han kan fortelle offentligheten om det som ikke er kommet frem var svaret:

– Ingenting.

På spørsmålet om han har vært bekymret for at tilliten til E-tjenesten er svekket som følge av Frode-Berg-saken svarer han:

– Tillit vil variere. Det er klart at slike saker, når de fremstilles på den måten som de blir gjort, antagelig vil svekke tilliten blant enkelte grupper i Norge. Men jeg opplever på den annen side at vi har stor tillit hos våre oppdragsgivere og ekstremt stor anerkjennelse fra våre internasjonale partnere.

Hele rapporten kan du laste ned her.