– I Landmaktsutredningen (LMU) overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er.»

I en privat e-post som Dagsavisen har fått tilgang til uttrykker generalmajor Tor Rune Raabye at han er «svært bekymret» for Heimevernets fremtid. Med henvisning til landmaktutredningen, som skal gi svar på hva slags landforsvar Norge skal ha i fremtiden, skriver sjefen for Heimevernet:

– Det som begynner å avtegne seg er at LMU ser ut til å gå i retning av full sammenslåing av hær og HV. I hvert fall oppfatter mine at det ser ut til å være hovedbestillingen. Alle andre alternativer synes å være avledningsmanøver.

I mailen, som er sendt til en lokalpolitiker som representerer et av regjeringspartiene, skriver Raabye at Heimevernet behandles «lettvint» og at nesten all tid brukes på Hæren.

Generalmajoren retter også oppsiktsvekkende hard kritikk mot kvaliteten på utredningsarbeidet:

– Mine er heller ikke generelt imponert over mangelen på systematisk og metodisk tilnærming i arbeidet. Det blir springende og med lettbente konklusjoner.

Både Raabye og sjefen for Hæren var «tindrende» klare på at sammenslåing er uaktuelt da saken ble diskutert i Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2015. I mailen skriver generalmajoren:

– Å ivareta begge dimensjoner er en umulighet. Ganske enkelt.

Raabye sendte e-posten sist uke etter høringen i Stortingets kontrollkomité om Riksrevisjonens knusende rapport angående sikring av bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon. Under høringen ble det klart for alle at sjefen for Heimevernet og forsvarssjefen har ulik virkelighetsoppfatning. Objektsikring er en av Heimevernets viktigste oppgaver.

Da Raabye ble presset av komitéleder Martin Kolberg på om han har nok ressurser til å sikre alle nøkkelobjekter, svarte Raabye: «Som enhver militær leder skulle jeg ønske at jeg hadde mer.»

«Var det et ja eller et nei», spurte Kolberg.

«Det var et nei», svarte Raabye.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Dagsavisen har forelagt kritikken fra HV-sjef Tom Rune Raabye for forsvarsledelsen. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen skriver følgende i en mail:

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som tegnes. Hensikten med landmaktutredningen er å se på alle muligheter for å få en best mulig landmakt. Derfor er mandatet omfattende og åpent i forhold til spørsmål om hvordan landmakten skal organiseres og innrettes. Jeg får jevnlige oppdateringer på fremdriften og prosessen er ikke kommet så langt at arbeidsgruppen har konkludert rundt spørsmålet om sammenslåing.

Forsvarssjefen skriver videre at arbeidsgruppen er bredt sammensatt «nettopp for å få fram alle synspunkter og perspektiv på utviklingen av landmakten».

– Det informeres hyppig internt og det gjennomføres også åpne debattmøter for å anspore til debatt om temaet, avslutter Bruun-Hanssen.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har også fått anledning til å kommentere kritikken, men Forsvarsdepartementet henviser til forsvarssjefen.

Les hele artikkelen her

Foto: Forsvaret