Norges Forsvarsvarsforening minner om møtet med forsvarssjef  og Forsvarsdepartementets politiske ledelse i Oslo Militære Samfunds selskapslokaler torsdag 5. mars, fra kl. 10.00. Møtet avsluttes med en enklere lunsj. Hvordan utvikle et forsvar som svarer til nye sikkerhetspolitiske utfordringer. Hvordan rekruttere og beholde personell til nåværende og fremtidige kapasiteter?