Inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole gjennomføres som planlagt i april, men med visse justeringer. Det opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding i dag.

– Forsvaret må fortsatt kunne løse sine oppgaver i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Dette inkluderer også støtte til sivilsamfunnet. Derfor gjennomføres inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole i april som planlagt, men med en rekke ekstratiltak, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Totalt kalles om lag 9000 kvinner og menn inn til førstegangstjeneste hvert år, fordelt på fire inntak. Det minste inntaket er i april og skjer på Madla ved Stavanger i uke 17, med 900 rekrutter (Sjø- og Luftforsvaret), og Terningmoen på Elverum i uke 18, med 300 rekrutter (Hæren). Rekruttperioden varer i om lag åtte uker.

Av hensyn til smittefaren, vil Forsvaret gjøre tilpasninger i tråd med helsemyndighetenes føringer, opplyser forsvarsministeren. I dag er det over 7000 kvinner og menn som er inne til førstegangstjeneste, og Forsvaret sitter allerede på verdifull erfaring på hvordan de kan håndtere korona-situasjonen fremover. Han presiserer at det å gjennomføre et innrykk under de rådende forholdene ikke er en enkel sak og at det innebærer risiko for smitte.

Innrykket ville ikke vært gjennomført hvis ikke det var avgjørende for å sikre at vi har soldater klare til tjeneste hele året, og dermed kan opprettholde operasjoner gjennom hele året. Da kunne vi ha ventet. Men det har vi ikke tid til, sier Bakke-Jensen.

– Dersom Forsvaret ikke hadde gjennomført innrykk til førstegangstjenesten i april så ville det ført til huller i bemanningen som ville skapt uheldige operative konsekvenser både på kort og lengre sikt. Risikovurderingene som er gjort og iverksatte tiltak gjør at både forsvarssjefen og jeg mener at risikoen ved å gjennomføre innrykk i førstegangstjeneste i denne situasjonen er akseptabel, sierstatsråden.

Les hele pressemeldingen her.

Foto: Forsvaret