Marianne Aas (38) skal lede Norges nye Felles cyberkoordineringssenter.

Senteret vil koordinere de hemmelige tjenestenes innsats på cyberområdet og skal ha det øverste ansvaret for hvordan Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal gå sammen for å koordinere responsen for å forsvare landet på det digitale området.

Hensikten med den nye enheten, som har fått navnet FCKS (Felles cyberkoordineringssenter), er å styrke Norges evne til å håndtere digitale trusler, samt oppdage og koordinere reaksjonen på uønskede hendelser etter modell fra et felles kontraterrorsenter.

– Det nye senteret skal videreføre og styrke samarbeidet og være et permanent, samlokalisert senter. Det blir ikke en møteplass, men et faktisk senter med personell, sier Aas til Dagens Næringsliv.

Fra senteret, som sorterer under Nasjonal sikkerhetsmyndighet, følger de ansatte døgnkontinuerlig med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, mottar varsler om nye sårbarheter og inntrengningsforsøk og analyserer nettverkstrafikken.

Etter å ha ledet senteret i flere år og respondert på noen av de mest alvorlige cyberangrepene mot Norge, rykker Aas nå til topps i den nye enheten som skal organisere sikkerhets- og etterretningstjenestenes felles innsats på området.  Aas har teknisk bakgrunn, har jobbet i Forsvaret i ti år og i Nasjonal sikkerhetsmyndighet i to år, blant annet som sjef for operasjonssenteret Norcert.

– Vi skal prøve å nyttiggjøre de nasjonale ressursene på best mulig måte, få til informasjonsflyt, slik at partene kan forebygge og håndtere alvorlige hendelser, sier Aas til avisen.

– Det blir en koordineringsenhet som vil ha den kontakten med hver part som er nødvendig for å få til informasjonsflyt, og ikke minst bruke ressursene mest mulig hensiktsmessig, sier hun.

– Det blir et visst antall personer fra E-tjenesten, PST og NSM. Så jobber vi i tillegg mot politiet med Kripos, sier Aas.

Aas er utdannet sivilingeniør innen kommunikasjonsteknologi fra NTNU. Hun jobbet med sikkerhet i Forsvaret i ti år og har i to år vært seksjonsleder i Norcert, Nasjonalt cybersikkerhetssenter, Nasjonal Sikkerhetsmyndighets operasjonssenter som overvåker den digitale infrastrukturen og håndterer Norges respons på dataangrep.