Biden har rett når han sier at NATO må ha en politikk overfor Kina, skriver professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary i en artikkel i Dagens Næringliv i dag. Om statsminister Erna Solberg skriver hun at hun synes det er bemerkelsesverdig at Erna Solberg la seg på den forsiktige siden og kritiserte generalsekretær Jens Stoltenberg i norsk presse for å ville engasjere NATO globalt.

Før toppmøtet hadde Solberg kritisert NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg for å være for ambisiøs på NATOs vegne. Statsministeren ville være mer tilbakeholden med hvor vi skal bruke NATO og hvor det kan være nyttig. Hun ville «ta ned» noe av generalsekretær Jens Stoltenbergs 2030-plan som hun mener er for ambisiøs.

– Det er ikke et poeng at NATO skal være alle mulige steder. NATO skal først og fremst være en forvarsallianse for de landene som er medlemmer, sa Solberg til VG.

I artikkelen i Dagens Næringsliv understreker Matlary at den nye i internasjonal politikk er at den både består av konfrontasjon, konkurranse, konflikt og samarbeid, der det er mulig.

– Det er ikke vesten som engasjerer Kina. Det er Kina som har makt og motarbeider internasjonale regler. NATO, som EU, tvinges til å respondere på dette. Hvis ikke vesten kan beskytte sine demokratier og beholde internasjonale regler for suverenitet og fri ferdsel på havet, er grunnverdiene i demokratiet truet, skriver hun.

– Biden har derfor rett i at NATO må ha en politikk overfor Kina, understreker Matlary.

Hun legger til at det er Vesten som nå må definere sine «red lines» med hensyn til verdier, hva som er så alvorlig at vi ikke kan la det passere. Hvis vesten lar menneskerettighetsbrudd mot minoriteter, angrepene på demokratiet i Hongkong, grensekrenkelser til havs – for å nevne noen eksempler – passere uten reaksjoner, driver man med ettergivenhet, det som kalles «appeasement» på engelsk.

Det er også direkte relevant for vår egen suverenitet hvis cyberangrep eller manipulasjoner ikke straffes, skriver hun og legger til at hun synes det er merkelig at en konservativ norsk statsminister er så lite opptatt av å være klinkende klar på verdikonfliktene mellom demokrati og autokrati.

– Nato er global i den grad sikkerhetspolitikken er global, skriver professor Matlary.