En rekke forsvarsrelaterte foreninger og forbund – blant dem Norges Forsvarsforening – går nå ut og oppfordrer politikerne til minst å finansiere den forsvarsstrukturen forsvarssjefen har foreslått for regjeringen. I et opprop under tittelen «Forsvaret av Norge» heter det at Norge må følge opp to-prosentmålet fra NATO-møtet i Wales, at vi må oppjustere forsvarsbudsjettene i tråd med den reelle prisveksten i forsvarssektoren og at forsvaret må fullfinansieres i tråd med gjeldende langtidsplan.
Les hele oppropet her…