– Skulle vi ha behov for støtte fra NATO i en reell krise- eller krigssituasjon har vi per i dag ikke en robust nok militær vertslandsstøtte for å kunne håndtere dette godt nok. Dette skriver sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen i en artikkel i Norges Forsvarsforenings medlemsblad Norges Forsvar.

– Dette er kanskje den aller viktigste lærdommen fra gjennomføringen av fra storøvelsen Triden Juncture. Vi må vurdere hvordan vi kan styrke vårt militære mottaksapparat i form av dedikert vertslandsstøtte, både i ledelse og utførelsesleddet, skriver han.

Under Trident Juncture hadde vi på midlertidig basis styrket flere deler av organisasjonen for å kunne håndtere mottak av såpass mye materiell og personell. Det viktigste nå er å lære av de verdifulle og unike erfaringene vi har gjort oss, sier Jakobsen

Oppsummert mener generalløytnanten at Øvelse Trident Juncture har vært et løft for Norges forsvarsevne.

– Norge har vist at vi kan ta i mot store allierte styrker på en effektiv og god måte. Vi har fått testet ut totalforsvaret, og vi har opplevd et svært godt samarbeid med en rekke sivile etater og virksomheter, sier han.

– Det som har vært mest synlig for befolkningen har, foruten selve feltøvelsen, vært de allierte styrkene som har ankommet norske havner og deretter forflyttet seg til øvingsområdene. Dette har vært en enorm logistikkoperasjon hvor mange på sivil og militær side har vært involvert. Å ta imot allierte styrker og gjennomføre en stor øvelse i et område hvor folk bor og lever samtidig som hverdagen skal gå sin gang er krevende.