I 2013 ga Forsvaret fra seg ubåtbasen Olavsvern. Nå ser det ut til at Forsvaret igjen kan få kontroll over basen.

Det var i 2013 at orlogsstasjonen Olavsvern ble solgt fra Forsvaret til et privat selskap, etter at Forsvaret hadde annonsert basen for salg på nettstedet Finn.no til en pris av 105 millioner norske kroner. Den endelige salgssummen beløp seg til 38 millioner. En tid etter den private overtakelsen ble basen leid ut til et russisk seismikkselskap. Dette skapte sterke reaksjoner, ikke bare i den norske forsvarsmijøet, men også internasjonalt.

Saken ble blant annet omtalt i det amerikanske magasinet Newsweek. Man stilte spørmål om hvordan Norge kunne finne på å selge unna en hemmelig ubåtbase nær den russiske grensen uten noen form for restriksjoner. Man fryktet at det kunne bli utplassert avansert teknisk utstyr og ikke minst kartlegging av norske havområder.

Nå ser det ut til at Forsvaret igjen kan få kontroll med basen: Det Wilhelm Wilhelmsen-eide selskapet Wilnor Governmental Services AS (WGS) har inngått en opsjon om å kjøpe 66 prosent av aksjene i Olavsvern Group, som er det selskapet som i dag eier Olavsvern.

Dette ses i forbindelse med at Forsvaret logistikkorganisasjon i 2015 fremforhandlet en rammeavtale med Wilnor Governmental Services, som igjen eies av rederiet Wilh. Wilhelmsen og NorSea Group. Denne avtalen går ut på å oppbevare forsvarsmateriell og ved behov frakte dette og personell til ulike posisjoner rundt om i landet.

Som en del av rammeavtalen har gruppen fra tidligere ansvar for å lagre ferdigoppsatte forsyningscontainere til HV, slik at HV-soldatene ikke lenger trenger å møte opp på et lager for å få tildelt utstyr. Dette skal gi Heimevernet høyere beredskap og større utholdenhet enn tidligere.

Hvilken rolle Olavsvern kan få fremover er så langt ikke bestemt.

Bildet viser en båt fra Sjøheimevernet i dokken i fjellanlegget ved Olavsvern orlogsstasjon (foto:Forsvaret).