Forsvaret må kunne levere, også under en pandemi

– Forsvaret må levere på den viktigste oppgaven vi har, nemlig  å forsvare Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking som gjennomføres i tidsrommet fra 8. til 17. mars. Vi må evne å forsvare Norges suverenitet selv når forholdene ikke er optimale, og Forsvaret gjør sitt beste for at denne øvingsaktiviteten ikke får konsekvenser for lokalsamfunn, sier han.

I disse dager mottar Forsvaret 3000 allierte soldater som skal øve og trene i nord. En del av dem skal delta i årets vinterøvelse som starter i mars. Forsvarsministeren forsikrer om at alle aspekter ved å motta disse styrkene er blitt grundig vurdert og tatt på høyeste alvor.

– Vi må evne å forsvare Norges suverenitet selv når forholdene ikke er optimale. Gjennom hele pandemien har Forsvaret fremste oppdrag vært å opprettholde operativ evne og beredskap, ivaretatt smittevern og støttet sivile myndigheter, sier han.

Pandemien har ikke forandret den krevende sikkerhetspolitisk situasjonen vi har vært i de siste årene., og Norges sikkerhetspolitiske rammeverk ligger fast. Allierte lands øving og trening i Norge i fredstid er en vesentlig del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Norges sikkerhet er avhengig av at vi trener og øver sammen med NATO-allierte. Gjennom tilstedeværelse i Norge og nordområdene viser allierte at de er forpliktet til forsvaret av Norge.

– Samtidig som jeg er urolig fordi Norge og hele verden er rammet av en pandemi, må Forsvaret opprettholde sin evne til å forsvare landet, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren forsikrer om at Forsvaret gjør sitt ytterste for at øvingsaktiviteten ikke får konsekvenser for lokalsamfunn. Det er oppprettet et strengt regime for testing og smittevern.

– Det er ikke slik at vi importerer smitte inn i lokalsamfunnet. Det kommer folk med smitte til leir, men det er nettopp derfor alle går rett til test og karantene når de ankommer Norge, slik at vi deretter kan isolere de som er smittet, forsikrer han.

Normalt gjennomføres innreisekarantene innenfor inngjerdet militært område eller utendørs i teltleire i militære øvelsesfelt, langt unna all annen virksomhet. Det er dermed en absolutt kontroll med hvor og hvordan karantenen faktisk gjennomføres som er langt bedre enn sivil hotellkarantene eller privat karantene i bolig. De aller fleste utenlandske militære avdelinger ankommer Norge på militære transportfly, egne sivilt chartrede fly eller militære fartøyer. Det er dermed liten eller ingen kontakt i ankomstsituasjonen med sivile eller norske militære.

– Forsvaret tar altså selv vare på de som er smittet, og holder dem isolert til de er friske. Dersom lokalbefolkningen skulle møte allierte soldater ute på butikken, er det soldater som har gjennomført testing og karantene. Det er derfor ingen grunn for sivilbefolkninga å uroe seg ekstra., sier Bakke Jensen.

– At vi får positive utslag på tester viser at vi klarer å avdekke dem som har smitte, og isolere dem. Forsvaret er godt rustet til å håndtere smitte etter å ha stått i pandemien siden den brøt ut for fullt og tilegnet seg verdifull kunnskap. Ellers er de aller fleste som ankommer relativt unge soldater med god helse og fysikk, sier han.

Forsvaret har godt samarbeid med kommuneoverlegen og Helse Nord og har avtalt hvordan smittevernregimet skal gjennomføres på forhånd Forsvaret bruker mye energi og ressurser på å minimere risikoen så mye som mulig, sier forsvarsminisateren.

Foto: Forsvaret

Av |2021-01-18T11:51:20+01:0018. januar 2021|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top