Den årlige undersøkelsen Opinion gjennomfører for Folk og Forsvar viser fortsatt en overveldende oppslutning om Forsvaret. Åtte av ti, eller 88 prosent, mener Norge bør ha et militært forsvar. En av tre mener imidlertid at Forsvaret er for lite.

Meningsmålingen om Forsvaret og internasjonalt, sikkerhetspolitisk samarbeid viser at en overveiende del av befolkningen – seks av ti – også har et godt inntrykk av kvaliteten på Forsvaret, og trenden her er stigende.

Forsvarsviljen
Forsvarsviljen er også høy. Åtte av ti mener at vi må forsvare oss om vi blir angrepet, selv om utfallet av et angrep er usikkert.

Tre av fire vil også selv delta i forsvaret, ut fra egne forutsetninger og undersøkelsen viser at oppslutningen om verneplikten er stabilt høy – åtte av ti mener den bør beholdes.

– Den høye oppslutning om Forsvaret fortsetter, og folk har et godt inntrykk av kvaliteten på det som gjøres. Mange vil allikevel gjerne ha et enda sterkere forsvar, og er bekymret for om budsjettene er høye nok, sier generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe i Folk og Forsvar.

Oppslutningen om NATO er høy
Meningsmålingen viser at oppslutningen om norsk NATO-medlemskap også er høy. Som i fjor mener åtte av ti (79 %) medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet. Tre av fire (74%) mener også at Norge bør delta i NATO-ledete styrker med FN-mandat.

Beredskap for korona-pandemien
I meningsmålingen til Folk og Forsvar var det også i år lagt inn spørsmål om Norge var godt nok forberedt og hadde nødvendig beredskap da korona-pandemien rammet oss.

Bare 16% syntes vi var godt nok forberedt. Dette er en nedgang fra fra 21% fra i fjor. Men de fleste (70%) er fortsatt godt fornøyd med myndighetenes håndtering av pandemien, men også her har andelen sunket noe fra i fjor (75% i 2020).

Forsvarsindustri
Syv av ti anså det som viktig å ha en forsvarsindustri i Norge. Menn (77%) i større grad enn kvinner (64%). Åtte av ti sa seg enig i at forsvarsindustrien er viktig for nasjonal verdiskaping, teknologiutvikling og arbeidsplasser.

Last ned undersøkelsen her

Foto: Forsvaret