Har du deltatt i utenlandsoperasjoner i regi av FN og har økonomiske krav i den forbindelse, kan du henvende deg til Forsvarsdepartementet.

På vegne av norske veteraner ivaretar Forsvarsdepartementet oppgaven med å forberede FN-erstatningssaker til behandling og fremsender disse til FN for behandling. Det er et krav fra FN at sakene fremsendes av norske myndigheter, og ikke av den som krever erstatning. Erstatningen gjelder FN-ledete operasjoner, ikke operasjoner kun under FN-mandat.

Erstatningsordningen er for de som er påført en skade under – eller som følge av – arbeidet man har gjort når man har vært utsendt til en FN-ledet misjon. Forsvarsdepartementet bistår med å søke om erstatning.

I et skriv fra Forsvarsdepartementet oppfordres veteraner fra FN-operasjoner til å ta kontakt, per post eller ved å henvende seg til postmottak@fd.dep.no.

Maksimal utbetaling er 77 000 USD og fastsettes på bakgrunn av graden av medisinsk invaliditet.

Informasjon om FN-erstatningsordningen – koordinering.

Her er en oversikt over de operasjoner ordningen gjelder:
1947, UN Special Committee on the Balkans (UNSCOB, Hellas
1949–1953, 1957–1994, UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), India, Pakistan
1956–2020 UN Truce Supervision Organization (UNTSO)Egypt Israel Jordan Libanon Syria
1956–1967 UN Emergency Force (UNEF I) Egypt
1958 UN Observation Group in Lebanon (UNOGIL) Libanon
1960–1964 UN Operation in the Congo (ONUC) Den demokratiske republikken Kongo
1963–1964 UN Yemen Observation Mission (UNYOM) Jemen Saudi-Arabia
1965 UN India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) India Pakistan
1978–1998, 2006–2007, 2008–2009 UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) Libanon
1988–1991 UN Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) Irak Iran
1989–1991 UN Angola Verification Mission (UNAVEM I) Angola
1991–1994 UN Iraq–Kuwait Observation Mission (UNIKOM) Irak Kuwait
1991–1995 UN Angola Verification Mission (UNAVEM II) Angola
1992 UN Observer Mission in El Salvador (ONUSAL) El Salvador
1992–1995 UN Protection Force (UNPROFOR) Serbia og Montenegro (tidl. Jugoslavia) Bosnia-Hercegovina Kroatia Makedonia
1992–1993 UN Operation in Somalia (UNOSOM I) Somalia
1993–1994 UN Operation in Somalia II (UNOSOM II og III) Somalia
1995–1997 (avsluttet i juni 1997) UN Angola Verification Mission (UNAVEM III) Angola
1995 UN Confidence Restoration Operation (UNCRO) Kroatia
1995–1999 UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP) Makedonia
1995–1996 UN Peace Forces (UNPF) Bosnia-Hercegovina Kroatia Makedonia
1996–1997 UN Mission in Bosnia and Hercegovina (UNMIBH) Bosnia-Hercegovina
1996–1998 UN Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES) Kroatia
1996–2002 UN Mission of Observers in Prevlaka (UNMOP) Kroatia
1997 (avsluttet i mai 1997) UN Verification Mission in Guatemala (MINUGUA) Guatemala
1997–1998 UN Observer Mission in Angola (MONUA) Angola
1998 UN Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL) Sierra Leone
1999–2014 UN Interim Administration in Kosovo (UNMIK) Kosovo
1999–2000 UN Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) Sierra Leone
2000–2002 UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET) Øst-Timor
2000–2008 UN Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) Eritrea Etiopia
2001–2003, 2009–2010 UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) Den demokratiske republikken Kongo
2002 UN Mission of Support in East Timor (UNMISET) Øst-Timor
2004–2005 UN Advance Mission In Sudan (UNAMIS) Sudan
2005–2011 UN Mission in the Sudan (UNMIS) Sudan
2007–2014 UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) Afghanistan
2007–2008 UN Mission in Nepal (UNMIN) Nepal
2008 UN–AU Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) Sudan
2009–2010 UN Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT) Tsjad Den sentralafrikanske republikk
2010–2013 UN Organization Stabilization Mission in the DR Congo (MONUSCO) Den demokratiske republikken Kongo
2011 UN Interim Security Force for Abyei (UNISFA) Sør-Sudan
2011–2020 UN Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) Sør-Sudan
2012 UN Supervision Mission in Syria (UNSMIS) Syria
2013–2020 UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) Mali
2013–2014 OPCW-UN Joint Mission for Elimination of the Chemical Weapons Programme of the Syrian Arab Republic (OPCW-UN) Syria
2014–2016 UN Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) Kypros
2003-2018 UN Mission in Liberia (UNMIL) Liberia