– Det er det lagt opp til et omfattende og variert program for hele Arendalsuka, i samarbeid med en rekke forsvars- og sikkerhetsrelaterte organisasjoner, forteller generalsekretær Knut Helge Hamre. Mandag om en uke starter det hele, og det er klart for en rekke interessante møter og skarpe debatter.

VIKTIG PERIODE
– Spesielt i år er det god grunn til å stikke innom Arendalsuka, sier generalsekretæren. Forsvarskommisjonen har nylig lagt frem sin rapport og forsvarssjefen har levert sitt fagmilitære råd til regjeringen. Gjennom dette og halve neste år skal Forsvarsdepartementet og den politiske ledelse sy sammen en plan som grunnlag for endelige beslutninger i Stortinget mot sommeren neste år.

– Det er med andre ord fra nå av politikken legges, sier Hamre. Han legger til at det er av aller største viktighet at ikke bare politikerne, men også hele samfunnet forstår alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i. Vi kan ikke bare snu oss vekk fra krigen i Ukraina, den angår oss på en rekke måter, også når det gjelder vår egen sikkerhet, understreker generalsekretæren.

Hamre ser frem til Arendalsuka. Han håper å se deg der.

Hamre kan love mye spennende under Arendalsuka. Det kanskje største og viktigste arrangementet er det du ser reklame for i denne artikkelen, altså debatten om hvordan Forsvaret vil måtte utvikle seg fremlover for å møte dagens betydelige sikkerhetspolitiske utfordringer.

I debatten deltar foruten forsvarsminister Bjørn Arild Gram, representanter fra ulike politiske partier, presidenten i Norges Forsvarsforening Arne Bård Dalhaug og direktør og leder for Instuitutt for Forsvarsstudier, Kjell Inge Bjerga.

Det er demed duket for en interessant og bred debatt om Forsvarets fremtid.

EN REKKE TEMAER
Programmet dekker forøvrig en rekke temaer, fra krigen i Ukraina, beslutninger på Natomøtet i Vilnius, finsk og svensk medlemskap i Nato, til norsk totalberedskap og utviklingen av vårt eget forsvar. Ansvaret for møtene er fordelt på et titalls organisasjoner og forbund.

Under kan du se hele programmet i Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus under Arendalskua. Adressen er Arendals Sjømandsforenings
lokaler (1711-bygget), Nedre Tyholms vei 9B. Du er hjertelig velkommen til å delta.