Norges Forsvarsforening arrangerte to publikumsmøter under Arendalsuka 2018. Det ene møtet ble arrangert på restaurant Madame Reiersen. Her møtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Christian Tybring Gjedde på vegne av regjeringen og Espen Barth Eide og Liv Signe Navarsete fra oposisjonen. Tema for debatten var langtidsplanen for Forsvaret og finansieringen av denne. Tidligere forsvarssjef, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, general Sverre Diesen, innledet med erfaringer fra prosessen frem til Stortinget vedtar langtidsplanen.

Forsvarsforeningen sendte politikermøtet live på Facebook fra denne siden.

– Blant de spørsmål vi var opptatt av var hva de forskjellige partiene har gjort for å støtte Forsvaret. Vi stilte retorisk spørsmålet: Er det bare prat det politikerne sier, eller ser vi en reell økning i bevilgningene? Vi spurte også om politikerne er mer opptatt av distriktspolitiske og næringspolitiske interesser og å skaffe seg flere velgere, eller om det er en genuin interesse for Forsvaret som driver prosessen. Forsvarsforeningens generalsekretær, Christian Bugge Hjorth, ledet møtet fra restaurant Madame Reiersen i Arendal.

Tirsdag fortsatte Norges Forsvarsforening med et møte på Tyholmen hotell med den nye sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen. Møtet hadde tittelen: «Hva vil vi med Heimevernet». Hvilke planer har generalmajoren for HV? Er det tyngre våpen, flere soldater, mer trening og et betydelig større budsjett han ønsker seg i fremtiden? Eller ønsker generalmajoren et helt nytt HV?

Også dette møtet ble streamet på Facebook på denne siden.

Generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef Heimevernet / Major General Eirik Kristofferesen

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid. Frem til 2012 har Norge manglet en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk. I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uken ble en stor suksess og er i dag en av årets viktigste møteplasser mellom ledere i politikk og næringsliv, media.

Norges Forsvarsforening var også tilstede med stands under Arendalsuka. Her fant vi representanter fra Arendal Forsvarsforening, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Norske reserveoffisrers forbund, Arendals Sjømandsforening og Distriktsrådet for HV-08. Parolen er her: En av statens viktigste oppgaver er å beskytte landet og borgerne mot overgrep utenfora. Å svekke Forsvaret er å svikte denne oppgaven.

Flere representanter fra Forsvarsforeningens lokale foreninger i Sør-Norge var også representert under Arendalsuka.