Forsvarsforeningen sender live fra Arendalsuka

Du er her:--Forsvarsforeningen sender live fra Arendalsuka

Norges Forsvarsforening arrangerer to publikumsmøter under Arendalsuka 2018. Det ene møtet går av stabelen mandag fra kl. 1100 til kl. 1300 på restaurant Madame Reiersen. Her møter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Christian Tybring Gjedde på vegne av regjeringen og Espen Barth Eide og Liv Signe Navarsete fra oposisjonen. Tema for denne debatten er langtidsplanen for Forsvaret og finansieringen av denne. Tidligere forsvarssjef, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, general Sverre Diesen, innleder med erfaringer fra prosessen frem til Stortinget vedtar langtidsplanen.

Forsvarsforeningen sender møtet live på Facebook fra denne siden: https://www.facebook.com/forsvarsforeningen/

– Blant de spørsmål vi er opptatt av er hva de forskjellige partiene i realiteten har gjort for å støtte Forsvaret. Vi stiller retorisk spørsmålet: Er det bare prat det politikerne sier, eller ser vi en reell økning i bevilgningene? Vi spør også om politikerne er mer opptatt av distriktspolitiske og næringspolitiske interesser og å skaffe seg flere velgere, eller om det er en genuin interesse for Forsvaret som driver prosessen, sier Forsvarsforeningens generalsekretær, Christian Bugge Hjorth. Bugge Hjorth vil lede møtet fra restaurant Madame Reiersen i Arendal.

Tirsdag fortsetter Norges Forsvarsforening med å streame møtet med den nye sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen. Møtet har tittelen: «Hva vil vi med Heimevernet». Hvilke planer har generalmajoren for HV? Er det tyngre våpen, flere soldater, mer trening og et betydelig større budsjett han ønsker seg i fremtiden? Eller ønsker generalmajoren et helt nytt HV?

Dette møtet finner sted tirsdag 14. august på Tyholmen hotell, kl. 1300 til 1500 og streames på foreningens Facebook-sider:  https://www.facebook.com/forsvarsforeningen/ Her vil publikum få mulighet til å delta med spørsmål og kommentar.

Generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef Heimevernet

Generalmajor Kristoffersen har lang og bred erfaring fra Hæren. Han har blant annet ledet Forsvarets spesialkommando og vært nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker. Kristoffersen har bred erfaring fra operativ virksomhet og er blant annet tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats i Afghanistan i 2007 og 2008.

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid. Frem til 2012 har Norge manglet en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk. I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Uken ble en stor suksess og er i dag en av årets viktigste møteplasser mellom ledere i politikk og næringsliv, media.

Norges Forsvarsforening er også tilstede med stands under Arendalsuka. Her finner vi representanter fra Arendal Forsvarsforening, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Norske reserveoffisrers forbund, Arendals Sjømandsforening og Distriktsrådet for HV-08. Parolen er her: En av statens viktigste oppgaver er å beskytte landet og borgerne mot overgrep utenfora. Å svekke Forsvaret er å svikte denne oppgaven.

Flere representanter fra Forsvarsforeningens lokale foreninger i Sør-Norge vil også representere foreningen under Arendalsuka.

Av | 2018-08-12T12:56:07+00:00 12. august 2018|Kategorier: Nyheter|