– Vi er sterkt tilstede på Arendalsuka også i år, sier generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening. Han kan fortelle at det er det satt opp et omfattende og variert program for hele uken, i samarbeid med en rekke forsvars- og sikkerhetsrelaterte organisasjoner.

– Det var i fjor at vi etablerte det vi kaller Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus. Nå har vi findyrket ideen om å samle en rekke organisasjoner og fremstår som et fast møte- og konferansested for alle som er interessert i forsvar, sikkerhet og beredskap.

– I det daglige er det Arendal Sjømandsforening som holder til i huset, men de har vært så greie å låne oss sitt hovedkvarter under hele Arendalsuka, forteller Hamre.


Generalsekretær Knut Helge Hamre ser frem til en begivenhetsrik Arendalsuke

EN REKKE TEMAER
Programmet dekker en rekke temaer, fra krigen i Ukraina, beslutninger på Natomøtet i Vilnius, finsk og svensk medlemskap i Nato, til norsk totalberedskap og utviklingen av vårt eget forsvar. Ansvaret for møtene er fordelt på et titalls organisasjoner og forbund.

LANGTIDSPLANEN
Blant de mange møtene har Forsvarsforeningen ansvaret for en debatt om Forsvarets langtidsplan og veien videre, et høyst aktuelt møte etter at både Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen har avlevert sin innstilling om hvordan Forsvaret skal utvikles videre. Forsvaret er både underfinansiert og underdimensjonert og det er nødvendig å øke bevilgningene betraktelig hvis vi skal få et forsvar som svarer til dagens utfordringer.

FORSVARSMINISTEREN KOMMER
Blant sentrale politikerne har Forsvarsforeningen sikret seg forsvarsminister Bjørn Arild Gram til å delta på møtet om langtidsplanen for Forsvaret.


Forsvarsministeren kommer

– I Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus forsøker vi å skape et miljø der «alle» kan treffe hverandre og diskutere, enten det er politikere, byråkrater, forskere, journalister, eller helt vanlige mennesker med genuin interesse for forsvar og sikkerhet.

– En slik møteform er jo selve ideen med Arendalsuka, sier generalsekretæren som regner med fullt hus også i år.

Her er programmet i Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus: