Det er kun fire europeiske land som innfrir NATOmålet om å bruke minst 2 prosent av verdiskapningen på forsvar. Men kuttene i forsvarsutgifter i Europa har praktisk talt stanset, sa NATOs generalsekretær da han la frem allilansens årsrapport i går.

Fra 2014 til 2015 ble forsvarsutgiftene til NATO-landene i Europa redusert med 0,3 prosent. I de seks foregående årene lå kuttene i gjennomsnitt på 2,1 prosent i året.

USA sto fortsatt for 72 prosent av NATOs samlede forsvarsutgifter på 900 milliarder dollar i fjor. Amerikanerne kutter mer enn europeerne og NATO håper at en langvarig negativ utvikling i Europa er over.

USA brukte 3,6 prosent av brutto nasjonalproduktet sitt på forsvar i fjor.

Storbritannia, Polen, Estland og Hellas var de eneste landene som innfridde i Europa. Norge ligger i underkant av 1,5 prosent. Norge er imidlertid blant de land som bruker mest per hode.

Majoriteten av landene i Europa ligger et langt stykke unna målet. Blant de verste sinkene er Spania og Belgia. Totalt ligger åtte land på én prosent eller mindre.

Last ned NATOs årsrapport her