Det norske forsvaret har tilgang til offensive cyber-kapasiteter. Dette bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overfor VG i dag.

Det er ifølge statsråden Etterretningstjenesen som har ansvar for de offensive kapasiteter Norge disponerer på området, mens Forsvarets defensive kapasiteter opereres av Cyberforsvaret.

Norske myndigheter har vært åpne om at man etablerer cyberforsvar for å beskytte sårbare systemer. Men de har hittil vært tause om utviklingen av eventuelle offensive cybervåpen. Bakke-Jensen bekrefter overfor VG at regjeringen har brukt store ressurser på å bygge norsk motstand mot cyberangrep de siste årene, og at det gjelder både militær og sivil sektor.

– Vi har etablert et cybersikkerhetssenter hvor Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesen, Politiets sikkerhetstjeneste og Kripos jobber sammen. Vi har også meldt oss på NATO, gjennom NATOs nye senter for cybersikkerhet i Estland. sier forsvarsministeren.

For Forsvarets del er Cyberforsvaret etablert som et eget forsvars-domene på linje med hær, luftforsvar og sjøforsvar. Men for å kunne forsvare sine egne systemer, må et forsvar også skaffe seg offensive kapasiteter for å slå ut motstanderens datasystemer for å beskytte sine egne, heter det.

På VGs spørsmål om Norge har offensive cyber-kapasiteter, svarer forsvarsministeren slik:

– Forsvaret har offensive kapasiteter. Så vil det være en vurdering via FOH (Forsvarets operative hovedkvarter) hvordan de eventuelt kan brukes.

– Det er E-tjenesten som har de offensive kapasitetene. Så er det Cyberforsvaret som har de defensive. Og så er man underlagt FOH, tilsvarende hær, luft og sjø, sier han.

– Cyberangrep skiller seg fra konvensjonelle militære angrep ved at de også kan ramme sivil sektor. Det er heller ikke nødvendigvis gitt hvem som står bak, og hva hensikten er. Det kan være en statlig aktør, men også en sivil avsender. Det er også viktig å vite om det er spionasje, er det en påvirkningsoperasjon, eller er formålet sabotasje, sier Bakke-Jensen til avisen.

Les hele artikkelen til VG her.

Bildet (Forsvaret): Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og sjef E-tjenesten,
generalløytnant Morten Haga Lunde under fremleggelsen av E-tjenestens rapport, FOKUS 2019