Stadig nye mediesaker om mobbing, seksuell trakassering, nytteløs varsling og gjengjeldelse etter varsling har ført til en kraftig svekking av Forsvarets omdømme, skriver frittstående politisk analytiker, Aslak Bonde i en artikkel i Forsvarsforeningens magasin Norges Forsvar.

Forsvarssjefen har vært tydelig på verdier, og fordi han har fremmet dette budskapet så synlig i offentligheten, har det vært stilt spørsmål om sammenhengen mellom ord og handling.

Han har flere ganger sagt offentlig at sakene om trakassering og sviktende varslingsordning representerer Forsvarets største krise. Da skulle man ha trodd at han for lenge siden hadde gått i front offentlig for å rydde opp og sørget for at det umiddelbart ble laget handlingsplaner og nye varslingsordninger.

Men det er ingen ansvarlige som i dagens situasjon vil ha ønske om å bytte ut dagens forsvarssjef. Uforutsigbarheten om våre rammebetingelser bør ikke suppleres med ekstra uro om Forsvarets ledelse, skriver Bonde.

Les hele artikkelen her.