I sin årlige tale i Oslo militære samfund sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at en fremtidig økonomisk tildeling til Forsvaret som er lavere enn hans anbefaling, medfører en de facto nedbygging av dagens forsvar. Han sa også at det siste han ville anbefale var å redusere antall kampfly..

Etter det Aftenposten skriver i en artikkel i kveld sier også Arbeiderpartiet og Høyre nei til kutt i antall fly. Sp har ikke diskutert dette internt, mens de øvrige partiene på Stortinget åpner for å kjøpe færre fly i følge avisen.

Står de to største partiene fast på dette standpunktet blir kampen knallhard om hvordan resten av Forsvaret skal se ut.

– Det må ikke herske tvil. Forsvarssjefen forstår godt at det fagmilitære rådet er politisk krevende. Jeg forstår også at det dilemmaet fortoner seg mer krevende i dag enn for seks måneder siden på grunn av den økonomiske situasjonen i Norge og utsiktene for norsk økonomi, sa admiral Bruun-Hanssen i kveld.

– Den økonomiske situasjonen endrer imidlertid ikke på alvoret i Forsvarets situasjon. Skal vi løse dagens oppgaver i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, kreves det et økonomisk løft, fortsetter han.

Bruun-Hansen understreker at dersom bevilgningene til Forsvaret blir lavere enn anbefalingene, så vil det på sikt innebære en nedbygging av Forsvaret.

– Forsvarsministeren sa det, og jeg har hevdet det i flere år: Forsvaret er underfinansiert i forhold til gjeldende langtidsplan.

– I denne langtidsperioden har det vært betydelig fokus på å opprettholde aktiviteten, og det har vi gjort på bekostning av beredskapen. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er nedprioritering av beredskapen ikke lenger en akseptabel løsning, etter min vurdering, sa Haakon Bruun-Hanssen.