Forsvarskomiteen ble ikke enig om innstillingen til Forsvarets langtidsplan i dag, fredag. Man har tatt pause i forhandlingene til etter KrFs landsstyremøte i morgen ettermiddag.

Forhandlingene mellom lederne for de seks partiene i Stortinget foregikk halvannen time fredag uten at man kunne komme til enighet. Situasjonen er så langt uavklart får Norges Forsvarsforening opplyst.

Det som så langt er på det rene er at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er blitt enig om å gå inn for en økning i neste års budsjett på 400 millioner kroner. De tre partiene skal være blitt enig om å bevare kystjegerkommandoen. Hvorvidt  sentrumspartiene støtter dette er foreløpig uvisst.

Beslutningen om å flytte helikopterbasen fra Bardufoss til Rygge skal skyves ut i tid, til den landmaktstudien regjeringen har foreslått blir lagt frem neste år. Hvorvidt mellompartiene vil slutte seg til dette er heller ikke avklart.

Så langt ser det ikke ut til at man vil bli enig om en delt løsning mellom Andøya flystasjon og Evenes. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet mener at kostnadene ved en delt løsning blir for store.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland har opplyst at man jobber for en bredest mulig løsning, men etter det Norges Forsvarsforening erfarer kan dette bli vanskelig.
Helleland sier at det er ikke avgjørende at man får en sånn eller sånn løsning. Det viktigste er at vi får en langtidsplan som er god.

Aps fremste ankepunkt har vært at regjeringen skyver regningen foran seg og burde foreslått større bevilgninger i 2017. Partiet har hevdet at når regjeringen kun legger opp til å oppfylle 15,4 prosent av utgiftene til langtidsplanen i 2017, så vil det skape et etterslep som blir altfor krevende å ta igjen.

Utenriks- og forsvarskomiteen hadde frist til i dag med å levere sin innstilling om Forsvarets langtidsplan, men dette er altså ikke mulig slik saken står for øyeblikket.

Venstre, KrF og Senterpartiet skal ha lagt frem et kompromissforslag der Venstre gikk bort fra kravet om utsettelsder av deler av kampflykjøpet. Senterpartiet skal på sin side ha vært villig til å gå med på innkjøp av nye overvåkingsfly, noe partiet har vært motstander av. Det ville i så fall bety at de tre store investeringene som Høyre, Frp og Ap har vært opptatt av, nemlig kampfly, overvåkingsfly og nye ubåter, ligger fast.

Til gjengjeld stilte de tre flere krav til landmaktutredningen: Heimevernet skulle opprettholdes som egen forsvarsgren med totalt 45.000 soldater og Hæren skulle beholde den mekaniserte brigadestrukturen. De tre sentrumspartiene sto også sammen om å kreve at en beslutning om en eventuell samling på Evenes utenfor Narvik blir utsatt til tidligst 2018. I praksis innebærer det i tilfelle et foreløpig vern av Andøya flystasjon, som regjeringen foreslår nedlagt.

Regjeringspartiene, ved statsministeren selv, og Ap har imidlertid avvist kravene fra Venstre, KrF og Senterpartiet, ifølge enmelding fra NTB.

Vi følger saken videre.