NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning etter at det ble klart at NSM har inngått et ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. Lånet er tatt opp i forbindelse med NSMs leieavtale på Fornebu.

– Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding fra departementet..

Sammen med forsvarsministeren iverksetter hun flere umiddelbare tiltak.

I pressemeldingen heter det at departementet ble kjent med lånet i november 2023, at lånet er et brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet på Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet.

Lånopptaket skal også være i strid med sentrale punkter i statens budsjett- og økonomiregelverk.

BEKLAGER
– Jeg beklager det som har skjedd. Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for det, sier Sofie Nystrøm etter nyheten om at hun går av som NSM-direktør.

– Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen. Da jeg ble klar over regelbruddet, iverksatte jeg umiddelbart undersøkelser og tiltak for å korrigere, sier Nystrøm ifølge VG.

EKSTERN GJENNOMGANG
– Da det ble klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde et lån, satte departementet straks i gang undersøkelser i saken. Arbeidet pågår fortsatt og departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, opplyser justis- og beredskapsministeren. Hun legger til at saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang.

På en pressekonferanse i dag kunne Mehl også opplyse at departementet var blitt forelagt et utkast til husleieavtale i mai 2022, men at det ble inngått låneavtaler i etterkant av dette, noe justisdepartementet ikke ble informert om før i november 2023. Långiver har vært eiendomsselskapet Norwegian Property.

LÅNET BLIR AVVIKLET
Regjeringen tar sikte på å avvikle det ulovlige lånet og har i dag lagt frem en tilleggsproposisjon for Stortinget der det foreslås å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner.

Mehl opplyser at lånet også ble inngått på svært ugunstige betingelser, idet renten er nesten 10 prosent på store deler av beløpet, samtidig som långiveren kan si opp avtalen og kreve tilbakebetaling av hele lånet omgående, et vilkår statsråden ikke kan se ville vært mulig for NSM å innfri.

Følgende tiltak er eller blir ifølge regjeringen iverksatt omgående:

  • Justis- og beredskapsministeren har instruert NSM om å stoppe alle utbetalinger og transaksjoner relatert til låneavtalen.
  • Justis- og beredskapsdepartementet er i god dialog med den private utleieren, som også er långiver, om de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen.
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har iverksatt en gjennomgang av alle husleieavtaler inngått av NSM de siste ti årene.
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet vil sette i gang en ekstern gjennomgang for å kartlegge omstendighetene rundt NSMs inngåelse av leieavtalen på Fornebu og låneopptak i tilknytning til dette.
  • Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM, herunder rutiner for behandling av leiesaker.
  • Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre god økonomistyring og internkontroll, samtidig som NSMs samfunnsoppdrag ivaretas.

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for NSM, mens ansvaret for den faglige virksomhetsstyringen er delt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

– Når en så seriøs institusjon gjør slike ting, er det oppsiktsvekkende. Det er likevel ingenting som tilsier at NSM har sviktet sikkerhetsmessig, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning på Stabsskolen til TV2.

Foto: NTB